တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ

#H_A_A
#မေနာမယဂမၻီရဂ်ာနယ္

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Post Author: manawmaya