တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …
ဇင္ေယာ္နီ

#H_A_A
#မေနာမယဂမၻီရဂ်ာနယ္

Comments

comments

Post Author: manawmaya