တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ေမလ ၂ ရက္ေန႔ မွ ေမလ ၈ ရက္ေန႔အထိ

 

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

 

#ဇင္ေယာ္နီ

#H_A_A

#မေနာမယဂမီ ၻရဂ်ာနယ္

 

 

Comments

comments

Post Author: manawmaya