တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔မွ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔အထိ

ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုး အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ ….

#ဇင္ေယာ္နီ

#H_A_A

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

 

တနလၤာသားသမီးမ်ား

 

အဂၤါသားသမီးမ်ား

 

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

 

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

 

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

 

စေနသားသမီးမ်ား

Comments

comments

Post Author: manawmaya