တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ

 

ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုး အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

#ဇင္ေယာ္နီ

#H_A_A

#မေနာမယဂမ႓ီရဂ်ာနယ္

 

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား
တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား
တနလၤာ သားသမီးမ်ား
တနလၤာ သားသမီးမ်ား
အဂၤါ သားသမီးမ်ား
အဂၤါ သားသမီးမ်ား
ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား
ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား
ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား
ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား
ေသာၾကာ  သားသမီးမ်ား
ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား
စေန သားသမီးမ်ား
စေန သားသမီးမ်ား

Comments

comments

Post Author: manawmaya