အသစ္ရွာသြားေသာသူ ျပန္လာေစေသာနည္း

ဒီနည္းသည္ အသစ္ရွာၿပီး ပစ္ခြာသြားေသာ မိမိခ်စ္သူက ထိုအသစ္ကို အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျပီး မိမိအနားကို အျမန္ဆံုးျပန္ကပ္လာေစနည္း ျဖစ္ပါ သည္။ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားမွာ ေခြးေတာက္ႏြယ္ ၏ အရြက္ခပ္ႀကီးႀကီးတစ္ရြက္၊ ခံတတ္ပင္၏ အ ရြက္ခပ္ႀကီးႀကီးတစ္ရြက္၊ မိမိဝတ္ေနက် နားကပ္ႏွစ္ ဖက္ (မ႐ွိလွ်င္ ဖန္စီနားကပ္ အသစ္တစ္ရံကို အနည္း ဆံုး တစ္ပတ္ခန္႔ မခြ်တ္တမ္း ဝတ္ပါ)၊

ေဘာလ္ပင္ တစ္ေခ်ာင္း (မွင္အျပာေရာင္) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေခြး ေတာက္ႏြယ္အတြင္းမ်က္ႏွာဘက္မွာ အဖ်ားဘက္ မွ အရင္းဘက္သို႔ ေအာက္ပါစာကိုေရးပါ။

(ကြ်န္ ေတာ္/ကြ်န္မ ခ်စ္သူ (—–)နဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္ ေနသူမ်ားအျမန္ဆံုး မုန္းတီး အဆက္အသြယ္ျပတ္ၿပီး

ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ ခ်စ္သူက ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မထံ အျမန္ဆံုး ျပန္ကပ္လာပါေစ)

ခံတက္ရြက္၏ အတြင္း မ်က္ႏွာေပၚမွာလည္း ေဘာလ္ပင္နဲ႕ ေအာက္ပါစာကို အရြက္ဖ်ားမွအရင္းဘက္သို႔ ေရးပါ။

(ကြ်န္ေတာ္/ ကြ်န္မ (—) အနားသို႔ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ ခ်စ္သူ(—) အျမန္ဆံုး ျပန္ကပ္လာၿပီး ယခင္ကလို ခ်စ္ခင္ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းသာရပါေစ)

ညအိပ္ရာဝင္ခါနီးတိုင္း ဘယ္ဘက္နားကပ္ ကိုခြ်တ္

ေခြးေတာက္ႏြယ္ရြက္နဲ႔ ထုတ္ၿပီး အိပ္ရာ ေခါင္းအံုး ဘယ္ဘက္ေအာက္မွာ ထားအိပ္ပါ။

ညာ ဘက္ နားကပ္ကိုခြ်တ္ ခံတတ္ရြက္နဲ႔ ထုပ္။ အိပ္ရာ ေခါင္းအံုးညာဘက္ ေအာက္မွာထား အိပ္ပါ။

မနက္ အိပ္ရာထခ်ိန္မွာ ဘယ္နားကပ္ ေခြးေတာက္ရြက္ ထုတ္ကို ဘယ္လက္နဲ႔ကိုင္ၿပီး အရြက္ေပၚက စာသား အတိုင္းႏႈတ္က သံုးေခါက္ရြတ္ပါ။

အလားတူ ညာ ဘက္နားကပ္ ခံတတ္ရြက္ထုပ္ကို ညာလက္ႏွင့္ ကိုင္ ၿပီး ခံတတ္ရြက္ေပၚက ေ႐းထားတဲ႔စာအတိုင္း ေလး ေခါက္ ရြတ္ပါ။

အရြက္မ်ားကို ဘယ္ညာေခါင္းအံုး ေအာက္မွာ ျပန္ထည့္ထားပါ။

အဲ႔ဒီလိုရြတ္ၿပီးမွ ဘယ္နားကပ္နဲ႔ ညာနားကပ္ကို တစ္ေနကုန္ ဝတ္ ဆင္ထားပါ။ ထိုအတိုင္း ညစဥ္လုပ္ပါ။

အရြက္မ်ား ကို တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေစ အသစ္လဲႏိုင္သည္။

စိတ္စူးစိုက္၍ ယံုၾကည္စြာလုပ္ေဆာင္ပါ ကိုးရက္အ တြင္း ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္သည္။

အရြက္မ်ားေပၚတြင္ ေရးေသာစာကို ပထမဦးဆံုး စတင္ေရးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ လဆန္းကိုးရက္ လဆုတ္ကိုးရက္ တစ္ရက္ ရက္တြင္ ေရးသားပါက ပို၍စြမ္းသည္။

Comments

comments

Post Author: manawmaya