ဘယ္ေန႔ဘယ္အေရာင္ ၀တ္လုိ႔ေဆာင္

သည္ဩကာသႀကီး၌ လႊမ္းၿခံဳထားသည္မွာ အေရာင္မ်ားပင္ ျဖစ္၏။

အေရာင္သည္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိ၏။ သူေရာင္စဥ္ ႏွင့္သူ အစြမ္းအာနိသင္မ်ားရွိၾက၏။ ဓာတ္သဘာဝ ေတြရွိၾက၏။ ဤ၌ မိတ္ဖက္အေရာင္၊ မိတ္ဓာတ္အ ေရာင္မ်ားကို ဖမ္းဆုပ္တတ္ဖို႔လို၏။ ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ေသာ အေရာင္မ်ားက အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္၍ စာ႐ႈသူတို႔ အေနျဖင့္ မည္သည့္ေန႔၌ မည္သည့္အေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္သင့္ ေၾကာင္း ေလ့လာမိသမွ် တင္ျပလိုပါ၏။

၁။ တနဂၤေႏြေန႔၌

အဝါေရာင္မ်ားစြာပါေသာ အဝတ္အစားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ပါ။

၂။ တနလၤာေန႔၌

အျဖဴသန္႔သန္႔အေရာင္ကိုေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ပါ။

၃။ အဂၤါေန႔၌

အနီ၊ ၾကက္ေသြး၊ လိေမၼာ္စေသာ အေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ပါ။

၄။ ဗုဒၶဟူးေန႔၌

ေတာက္ပေသာအေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ပါ။

၅။ ၾကာသပေတးေန႔၌

အျပာ၊ ခရမ္းပါေသာ အေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ပါ။

၆။ ေသာၾကာေန႔၌

အစိမ္းပါေသာ အေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္ပါ။

၇။ စေနေန႔၌

အနက္ေရာင္ပါေသာ အဝတ္အစားတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ပါ။

ထို႔အျပင္ အႀကံအစည္တစ္ခုခုျဖင့္ အျပင္ ထြက္၍ အေျပာအဆိုျပဳမည္၊ အလုပ္အကိုင္လုပ္ကိုင္ မည္ဆိုလွ်င္ သူ႔ေန႔အလိုက္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေရာင္မ်ားပါဝင္သည့္ လက္ကိုင္အိတ္ လက္ကိုင္ ပဝါ၊ အက်ႌ၊ လံုခ်ည္၊ ထမီ၊ ဖိနပ္၊ ဖဲစည္းႀကိဳးတို႔ ကို ေဆာင္၍သြားပါ။ လုပ္လိုသည့္ အႀကံအစည္မ်ား လြယ္လင့္တကူ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါလိမ့္မည္။

သံသာညႊန္းသြဲ႕(တြံေတး)

Comments

comments

Post Author: manawmaya