ကမၻာႀကီးကို ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တုိက္ခုိက္ေနသည့္ကိစၥ ၁၅ ႏွစ္ ေစာင့္ဆုိင္းေပးမည္ဆုိပါလား။

ကြ်န္ေတာ္ ၂-၁-၂၀၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၃-၁-၂၀၁၉ ရက္ထုတ္ေဝေသာမေနာမယဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ကမၻာႀကီးကို တန္ခိုးႀကီးနတ္ႀကီး ငါးသိန္းက သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမည့္   အေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔နတ္ႀကီးမ်ား ဖ်က္ဆီးမည္ကို ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ အာကာသထဲက အလြန္တန္ခိုးႀကီးတဲ့ အစိမ္းေရာင္ နတ္ႀကီးတစ္ပါး  ပူးေပါင္းၿပီး ကမၻာႀကီးကို မဖ်က္ဆီးဖို႔ ေမတၲာရပ္ခံ တားျမစ္မည့္အေၾကာင္း။ ထိုသို႔ ႏွစ္ဦးေပါင္း ေမတၲာရပ္ခံျခင္းကို မူလက တာဝန္ေပးခဲ့ေသာ တန္ခိုးရွင္ႀကီးက ဤသို႔ ေမတၲာရပ္ခံျခင္းကို မေဆာင္ရြက္ေတာ့ဖို႔ ညႊန္ၾကားတဲ့အေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

၁၆-၁-၂၀၁၉ ရက္ မနက္ ၃ နာရီမွာ အစိမ္းေရာင္ ဝတ္႐ံုႏွင့္ မဟာအနႏၱသဗၺ သန္းေပါင္း  ၅၂၀ဝ တန္ခိုးရွင္ႀကီး ၾကြေရာက္လာပါတယ္။ တန္ခိုးရွင္ႀကီးက ကြ်န္ေတာ့္ကို ပထမဦးဆံုး ေဗဒင္ေဟာေနစဥ္မွာ အျဖဴေရာင္ဝတ္႐ံုႏွင့္ မဟာအနႏၱသဗၺ သန္းေပါင္း ၈၀ဝ၀ တန္ခိုးရွင္ႀကီး အျမင့္ေပ ၉၀ ခန္႔ ၾကြေရာက္လာပါတယ္။ အဆိုပါ တန္ခိုးရွင္ႀကီးက-

မင္းကို တားျမစ္စရာ ႏွစ္ခ်က္ရွိလို႔ ၾကြလာတာပါ။

(၁) တို႔ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးဖို႔လုပ္ေနတယ္။ မင္း မကာကြယ္ပါနဲ႔။

(၂) မင္းဒီကမၻာႀကီးကို မကာကြယ္လွ်င္ မင္းကို ဆုလာဘ္တစ္ခုေပးမည္။ အဲဒီဆုလာဘ္က ေရႊေရာင္ သဇင္ပန္းခက္တစ္ခက္ လက္ေဆာင္ေပးမည္။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ ဒီေရႊေရာင္သဇင္ပန္းခက္က ဘယ္လိုထူးျခားမႈေတြရွိလို႔ပါလဲ။

မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ ဒီသဇင္ပန္း ခက္က ကမၻာ ငါးကမၻာပိုင္ဆိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မွသာလွ်င္ ရင္မွာ ထိုးခြင့္ရွိတယ္။ ဆိုလိုတာက တို႔မင္းကို ကမၻာငါးကမၻာလက္ေဆာင္ေပးမည့္သေဘာ ျဖစ္တယ္။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ တန္ခိုးရွင္ႀကီးတို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကမၻာကို ဘာေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးခ်င္တာပါလဲ။

မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ တို႔က မင္းတို႔ ကမၻာကို အေၾကာင္း ငါးခုေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးခ်င္တာပါ။

(၁) လူသားရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္က အၿမီးမပါလို႔ သေဘာမက်တာ။ အျခားသတၲဝါေတြအားလံုးက အၿမီးပါတယ္။

(၂) လူသားေတြက အျခားသတၲဝါေတြကို အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္တယ္။

(၃) လူသားေတြက အျခားသတၲဝါေတြထက္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတၲႀကီးလြန္းတယ္။

(၄) လူသားေတြက သစ္ေတာေတြ ခုတ္ယူ သံုးစြဲမႈမ်ားလြန္းတဲ့အတြက္ သစ္ေတာေတြအတြင္း ေနထိုင္က်က္စားရတဲ့ သတၲဝါမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပဳန္းတီးေပ်ာက္ကြယ္သြားရတယ္။

(၅) ကမၻာေျမအတြင္းက ေရနံေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ထုတ္ယူသံုးစြဲတဲ့အတြက္ ကမၻာေလထုညစ္ညမ္းတာ … ဒါေတြကို တို႔က သေဘာမက်ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေနတာပါ။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ တျခားအေၾကာင္း ေလးခ်က္က ထားပါေတာ့။ လူသားမွာ အၿမီးမပါတာေၾကာင့္ ကမၻာကို ဖ်က္ဆီးခ်င္တာက ကြ်န္ေတာ္ နားမလည္ပါဘူး။ အၿမီးဟာ လူသားက မလိုခ်င္ပါဘူးလို႔ ေျပာရတာလည္း မဟုတ္။ သူ႕အလိုအေလ်ာက္မပါတာ ဘယ္တတ္ႏိုင္မွာလဲ။

မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ ဒါက ဒီလိုရွိတယ္။ မင္းတို႔လူသားေတြမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္သိန္းေလာက္က လူသားေတြမွာ အၿမီးပါတယ္။ လူသားရဲ႕ ေက်ာဘက္ ခါးေအာက္ပိုင္းက ေပါက္တယ္။ ႏွစ္ေပေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ ေနာက္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လူသားေတြမွာ အၿမီးကတိုၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ တို႔က အၿမီးမပါတဲ့ လူသားကို ၾကည့္လို႔မရဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကမၻာေပၚ က လူသားေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ခ်င္တာပါ။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ တန္ခိုးရွင္ႀကီးက အခုလို ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးခ်င္တာ တစ္ပါးတည္းပါလား။ အျခား တန္ခိုးရွင္ႀကီးေတြ ပါရွိပါေသးလား။

မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ ငါ့ရဲ႕အထက္က တန္ခိုးရွင္ႀကီး ကိုးပါးဆိုတာပါေသးတယ္၊ ဒီကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးတာဟာ တန္ခိုးရွင္ႀကီးကိုးပါးရဲ႕ အစီအစဥ္ပါ။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ ဒီကမၻာႀကီးကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀,ဝ၀ဝ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္ဆိုတာ မွန္ပါသလား။

မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ဝ၀ဝ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ဖ်က္ခဲ့တယ္။ ယခင္က ႏွစ္ႀကိမ္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရဖူးတယ္။ ပထမအႀကိမ္က ကမၻာေပၚမွာ ေျမြႀကီးကဲ့သို႔ေသာ သတၲဝါေတြက အျခားသတၲဝါေတြကို အႏိုင္အထက္တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္လို႔ က်န္တဲ့သတၲဝါေတြ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ကုန္လို႔ ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္လိုက္ရတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္က ဒိုင္ႏိုေဆာလို အေကာင္ႀကီးေတြက က်န္တဲ့သတၲဝါေတြကို ဖ်က္ဆီးေႏွာင့္ယွက္လို႔ ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ရတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ ယခင္တန္ခိုးရွင္ႀကီးတို႔ ဖ်က္ဆီးစဥ္က လူသားအခ်ိဳ႕ က်န္ေနရစ္တယ္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ကလူသား မေျပာနဲ႔ ေသးငယ္တဲ့ ပိုးမႊားေတြပါ  မရပ္တည္၊ မရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ ကမၻာႀကီးအတြင္း ပိုင္းက ေခ်ာ္ရည္ပူေတြထြက္လာၿပီး သက္ရွိသတၲဝါ မက်န္ေအာင္ တိုက္ခိုက္မယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲဒီလို ကမၻာေပၚက သက္ရွိသတၲဝါေတြပါ မက်န္ရစ္ေအာင္ ဘယ္လိုေၾကာင့္ အျပတ္ရွင္းပစ္တာပါလဲ။

မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ မင္းတို႔ကမၻာ ႀကီးကို ဒီတစ္ႀကိမ္ သက္မဲ့ကမၻာႀကီးအျဖစ္ထားဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖ်က္ဆီးတာပါ။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီးေပးတဲ့ ေရႊေရာင္သဇင္ပန္းလည္းမလိုခ်င္ပါဘူး။ ငါးကမၻာလည္း မလိုခ်င္ပါဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ဒီကမၻာႀကီးဖ်က္ဆီးမည့္ကိစၥကိုပဲ မဖ်က္ဆီးဖို႔ ေမတၲာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။ ယခုလည္း ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြက ကမၻာႀကီးကို ျပန္လည္စိမ္းလန္း စိုျပည္ လာေအာင္ သစ္ေတာေတြခုတ္တဲ့ကိစၥ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တားျမစ္ေနၾကပါၿပီ။ သစ္ပင္ သစ္ ေတာေတြကိုလည္း ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေနၾကပါၿပီ။ မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မယ့္ သတၲဝါေတြကိုလည္း မ်ိဳးမတုန္းရေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ေမြးျမဴေနၾကပါၿပီ။ ေဘးမဲ့ေတာေတြ သတ္မွတ္ၿပီး ေရနံ ဓာတ္ေငြ႕ေတြ သံုးစြဲမႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အားထုတ္ ေနၾကပါၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ သတၲဝါေတြကို ငဲ့ညႇာ သနားေသာအားျဖင့္ ကမၻာႀကီးကို မဖ်က္ဆီးဖို႔ ေမတၲာရပ္ခံေတာင္းပန္ပါတယ္။ အရင္ တန္ခိုးရွင္ ႀကီးက တစ္ဆင့္ မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး ကိုးပါးကို တင္ျပေလွ်ာက္ထားေစခ်င္ပါတယ္။

မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ မင္းတင္ျပတာ ကို အထက္တန္ခိုးရွင္ႀကီး ကိုးပါးကို တင္ျပေလွ်ာက္ ထားေပးပါ့မယ္။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ အဲဒီမဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး ကိုးပါးက ဘယ္လို ျပန္မိန္႔ၾကားတယ္ဆိုတာလည္း တန္ခိုးရွင္ႀကီးကပဲ အက်ိဳးအေၾကာင္း ျပန္မိန္႔ၾကားဖို႔ ေမတၲာရပ္ခံပါတယ္။

မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီးလည္း မနက္ ၄း၃၀ နာရီမွာ ျပန္ၾကြသြားပါၿပီ။

မဟာအနႏၱသဗၺ သဗၺ သန္းေပါင္း ၁၀ဝ၀ အနက္ေရာင္ဝတ္႐ံုႏွင့္ တန္ခိုးရွင္ႀကီး တစ္ပါးျြက ေရာက္ေတာ္မူလာပါတယ္။

(ဒီေနရာမွာ တန္ခိုးရွင္ႀကီးတို႔ရဲ႕ တန္ခိုးအျမင့္ပမာဏကို ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က တန္ခိုးရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ တန္ခိုးအဆင့္အတန္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ၾကြလာတဲ့ တန္ခိုးရွင္ႀကီးအမ်ိဳးမ်ိဳးက သေဘာက် လက္ခံပါတယ္။

တန္ခိုးရွင္ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ မဟာအနႏၱ တန္ခိုးရွင္ႀကီး၊ မဟာအနႏၱ သဗၺတန္ခိုးရွင္ႀကီး၊ မဟာအနႏၱသဗၺ သိန္းသန္း၁၀ဝ၀- ၂၀ဝ၀ (သိန္း ေပါင္း တစ္သိန္း၊ သိန္းေပါင္းႏွစ္သိန္း၊ သန္းေပါင္း တစ္သန္း၊ သန္းေပါင္းႏွစ္သန္း) စသည္ျဖင့္ အဆင့္ အလိုက္ သတ္မွတ္ေခၚေဝၚပါတယ္။ သည္ထက္ျမင့္သည့္ တန္ခိုးရွင္ႀကီးမ်ားကိုမူ သဗၺ စကားလံုး ႏွစ္လံုး သံုးလံုးတိုးၿပီး ေခၚဆိုပါတယ္။)

ယခုျြကလာတဲ့ တန္ခိုးရွင္ႀကီးက မဟာအနႏၱ သဗၺသဗၺသဗၺ သံုးလံုးဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႕ဖူးသမွ် တန္ခိုးရွင္ႀကီးေတြထဲမွာ အျမင့္ဆံုး တန္ခိုးအႀကီးဆံုး တန္ခိုးရွင္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ တပည့္ေတာ္ ယခုၾကြေရာက္လာတဲ့ မဟာအနႏၱ သဗၺ သဗၺ သဗၺ သန္းေပါင္း ၁၀ဝ၀ တန္ခိုးရွင္ႀကီးကို ႐ိုေသစြာ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ား။ သည္ေလာက္တန္ခိုးႀကီးတဲ့ တန္ခိုးရွင္ႀကီးကို ကြ်န္ ေတာ္ တစ္သက္နဲ႔တစ္ကိုယ္ တစ္ခါမွ မေတြ႕ဘူးပါ ဘူး ခင္ဗ်ား။  ၾကြေရာက္လာတဲ့ အက်ိဳးအေၾကာင္း အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါ ခင္ဗ်ား။

မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ မင္းဆီကို အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္း သံုးခုနဲ႔ ၾကြလာတာပါ။

(၁) မင္းဆီကို ေစာေစာက အနက္ေရာင္ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီးတစ္ပါးက ေျပာတဲ့ ကမၻာႀကီးကို သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဖ်က္ဆီးမည့္ ကိစၥမွာ ငါတို႔ တန္ခိုးရွင္ႀကီး ကိုးပါးက ဖ်က္ဆီး ခိုင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖ်က္ဆီးခိုင္းတယ္ ဆိုရာမွာ လည္း အေၾကာင္းမဲ့ မဟုတ္ဘူး။ မင္းသိၿပီးသားပဲ။ အေၾကာင္း ငါးခ်က္နဲ႔ ဖ်က္ဆီးခိုင္းတာျဖစ္တယ္။ မင္းက မဖ်က္ဆီးဖို႔ ေတာင္းပန္ေမတၲာရပ္ခံတဲ့ အထဲမွာ သစ္ပင္သစ္ေတာေတြ မခုတ္ရေအာင္ ႏိုင္ငံ အစိုးရေတြက တားျမစ္ေနၾကပါၿပီလို႔ ေျပာသြား တယ္။ မင္း ဘယ္ေလာက္တာဝန္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မွာလဲ။ ငါးႏွစ္အတြင္း ကမၻာမူလ သစ္ေတာ ဧရိယာရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံု ျပန္ရေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးေစခ်င္ တယ္။ သတၲဝါေတြကို သူ႕အမ်ိဳးအစားနဲ႔သူ မ်ိဳး မတုန္းရေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္တဲ့လုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံအစိုးရေတြက ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္။ ကမၻာ ေျမအတြင္းက ေရနံေတြကိုလည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သြားေစခ်င္တယ္။ ငါးႏွစ္သံုးႀကိမ္ ၁၅ ႏွစ္ေစာင့္ၾကည့္မယ္။ အဲဒီ ၁၅ ႏွစ္ အတြင္း ကမၻာႀကီး အေျခအေနတိုးတက္ေျပာင္း လဲလာလွ်င္ မင္း ေမတၲာရပ္ခံတဲ့အတိုင္း မဖ်က္ဆီး ေတာ့ဘူး။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ အရွင္ျမတ္တို႔က စၾကဝဠာေတြ မဟာစၾကဝဠာႀကီးေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ မဟာအနႏၱ တန္ခိုးရွင္ႀကီးမ်ားပါလား ဘုရား။

မဟာအနႏၱ တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ တို႔ ကိုးပါးက မဟာစၾကဝဠာႀကီးေတြသာ မကပါဘူး။ ေလာက ဓာတ္ႀကီးတစ္ခုလံုးအတြင္းမွာ အာကာသႀကီးေပါင္း ၈၅၀ ရွိတယ္။ အဲဒီအာကာသႀကီးေပါင္း ၈၅၀ အတြင္းမွာရွိတဲ့ မဟာစၾကဝဠာအားလံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ မဟာအနႏၱသဗၺ တန္ခိုးရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ ဤမွ်ေလာက္တန္ခိုးႀကီးတဲ့ တန္ခိုးရွင္ႀကီးမ်ားနဲ႔ေတြ႕ရတာ အလြန္ဘဲ ဝမ္းေျမာက္လွပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ဘက္က မ႐ိုမေသ ျပဳမူေျပာဆိုမိတာ ရွိလွ်င္လည္း ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါဘုရား။ အျခား တပည့္ေတာ္မွာ လိုအပ္ခ်က္ရွိရင္၊ ကမၻာသူ ကမၻာသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားရွိရင္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါဘုရား။

မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ မင္းကို ေနာက္ဆံုး ႏွစ္ခ်က္ေျပာခ်င္တယ္။

(၁) မင္းတို႔ကမၻာနဲ႔ မင္းတို႔လူသားေတြကို တို႔ ဒုကၡေပးလာတာ ငါးႏွစ္ရွိၿပီ။ အခု ကမၻာႀကီးကို သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဒုကၡေပးေနတဲ့ နတ္ႀကီး ငါးသိန္းကို ျပန္ေခၚသြားမယ္။

(၂) တို႔မင္းတို႔ကမၻာကို ၁၅ ႏွစ္ေစာင့္ၾကည့္မည္။ တို႔ေျပာတဲ့အတိုင္း ျဖစ္မလာဘူးဆိုလွ်င္ ကမၻာႀကီးကို လံုးဝဖ်က္ဆီးပစ္မယ္။

မဟာအနႏၱ သဗၺ သဗၺ သဗၺ သန္း ၁၀ဝ၀ တန္ခိုးရွင္ႀကီးလည္း ျပန္ၾကြသြားပါၿပီ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အမ်ိဳး မ်ိဳးက ၁၅ ႏွစ္ေတာ့ သက္သာသြားမယ္ထင္ပါတယ္။ အကယ္၍ မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး မိန္႔မွာသြားတဲ့ အတိုင္း ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က မေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ေတာ့ ကမၻာႀကီးကို သက္မဲ့ကမၻာႀကီးျဖစ္ေအာင္ တိုက္ဖ်က္မယ္ဆိုပါလား။

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းလွပါလား။ အကယ္၍ ကမၻာႀကီး ဖ်က္ဆီးခံရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဝိညာဥ္ေတြ ဝင္စားစရာပင္ လူေတြ သက္ရွိသတၲဝါေတြ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

သတၲဝါက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ …

ဆရာဝင္း(သာကီႏြယ္)

Comments

comments

Post Author: manawmaya