သတင္းေကာင္းေတြ ၾကားပါေစ

ဇနီးသည္၏ ဇာတိၿမိဳ႕နယ္ေလးသို႔ အလည္ ျပန္ေရာက္ျဖစ္တိုင္း ကြ်န္ေတာ္သည္ ဘႀကီးဘုန္းေဝ ထံသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေနၾကျဖစ္သည္။ ဘႀကီး ဘုန္းေဝသည္ ကြ်န္ေတာ္ဇနီး၏ အမိုး(ကြ်န္ေတာ္ ေယာကၡမ)၏အစ္ကို အႀကီးဆံုးလည္း ျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားသာ ေနထိုင္ၾက ေသာ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ေလးရွိ ေက်းရြာေလးတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္သူဟူ၍ ဘႀကီးဘုန္းေဝ တစ္ဦး တည္းသာရွိသည္။ ဘႀကီးဘုန္းေဝသည္ ဘာသာ တရားကိုင္း႐ိႈင္းသည့္အျပင္ စာေပဗဟုသုတျဖင့္ လည္း ႏွံ႔စပ္ျပည့္စံုသူျဖစ္၏။ ေတြ႕ဆံုျဖစ္တိုင္းလည္း  ဘႀကီးဘုန္းေဝသည္ ဗဟုသုတျဖစ္ေစေသာ မွတ္ သားဖြယ္ရာမ်ားကို ေျပာျပေလ့ရွိ၏။ ဘႀကီးဘုန္းေဝ ႏွင့္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ ေလာကီေလာကုတၲရာ ႏွစ္ျဖာေသာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ မ်ား ရရွိေစခဲ့ပါ၏။ ဘႀကီးဘုန္းေဝက –

“ငါ့တူ ေဗဒင္လည္းေဟာတယ္။ စာလည္း ေရးတယ္ဆိုေတာ့ ဗဟုသုတစံုေအာင္ ေလ့လာထား ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာမ်ားမ်ားဖတ္ရမယ္”ဟု တိုက္တြန္းအားေပးေလ၏။

“ဟုတ္ကဲ့ပါ ဘႀကီး ကြ်န္ေတာ္စာအၿမဲဖတ္ ပါတယ္။ စာဖတ္တာလည္း မပ်င္းပါဘူး”

“ေကာင္းတယ္လူေလး၊ စာဖတ္ထားတဲ့သူ ေတြနဲ႔ စာဖတ္ေနတဲ့ သူေတြဟာ သာမန္လူေတြ ထက္ေခါင္းတစ္လံုး ပိုသာတယ္။ အသိÓာဏ္ပိုရွိ တယ္။ ေလာကဓံတရားကိုလည္း ပိုၿပီးခံႏိုင္စြမ္းရွိ တယ္”

စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္လွ်င္ တိုက္ဆိုင္သလို ရွင္းျပေလ၏။

“စာေပရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ တာဝန္သံုးရပ္ ရွိတယ္ လူေလး၊ စာေပမွာ –

၁။ က်င့္ဝတ္

၂။ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ

၃။ ခံစားမႈ၊ အေတြးအျမင္ ဆိုတဲ့တာဝန္ သံုးရပ္ရွိတယ္။ အဲဒီတာဝန္သံုးရပ္က ပိဋကတ္ သံုးပံု နဲ႔ ညီညြတ္တယ္။ စာေပနဲ႔ ပိဋကတ္ဆိုတာ အတူတူ ပဲ လူေလး၊ စာေပရဲ႕ တာဝန္သံုးရပ္လိုပဲ ပိဋကတ္ ေတာ္ေတြမွာ –

၁။ ဝိနည္း-က်င့္ဝတ္

၂။ သုတၲန္-အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ

၃။ အဘိဓမၼာ-ခံစားမႈ၊ အေတြးအျမင္ေပါ့ ကြာ”

ဘႀကီးဘုန္းေဝသည္ စာေပႏွင့္ပိဋကတ္ ေတာ္မ်ား၏ တူညီေသာ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပ ေလ၏။

“ဒါေၾကာင့္လည္း  စာတစ္လံုးဘုရားတစ္ဆူရယ္လို႔ ဆိုစမွတ္ျပဳခဲ့ၾကတာေပါ့ကြာ”

ဘႀကီးဘုန္းေဝရွင္းျပေလမွ ကြ်န္ေတာ္သည္ စာေပ၏ တန္ဖိုးကို နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ပါ ေတာ့၏။ ဘႀကီးဘုန္းေဝသည္ စကားေျပာေနရင္း မွ ေခတၲရပ္လိုက္ၿပီး ေရေႏြးၾကမ္း တစ္ခြက္ကို ေကာက္ယူ ေမာ့ေသာက္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ကြ်န္ေတာ့္အား တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ၿပီး –

“ငါ့တူက ေဗဒင္ဆရာဆိုတာ ေဗဒင္နည္း၊ ဂမၻီရနည္းေတြနဲ႔ သတင္းေကာင္းေတြ ၾကား သိရ ေအာင္ ဘယ္လိုယၾတာေပးလဲ” ဟု ေမး ေလေတာ့၏။

“ဒါက လြယ္ပါတယ္ ဘႀကီးရယ္ … ကိုယ္မွာ ထားေလွ်ာက္ထားေမွ်ာ္လင့္ ထားတဲ့ ကိစၥေတြ အတြက္ သတင္းေကာင္းသာ ၾကား သိရေအာင္ ေရႊေရာင္စကၠဴ ေပၚမွာ အဂၤလိပ္ဂဏန္း နံ ပတ္ ၆ ကိုေရးၿပီး ဘုရားစင္ ခါးပန္းစီးမွာ ကပ္ထားလိုက္ ႐ံုပဲ။

အဲဒီလို စီရင္ေဆာင္ ရြက္ထား႐ံုနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ေကာင္း၊ သတင္းေကာင္းေတြ ၾကားသိရပါလိမ့္မယ္။

အဂၤဝိဇၨာပညာရပ္ေတြမွာ ေတာ့ –

တနဂၤေႏြသားသမီးေတြ သတင္းေကာင္း ၾကားသိလိုရင္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီအတြင္းမွာ အေနာက္ အရပ္မ်က္ႏွာမူၿပီး ေပါင္မုန္႔စားရင္း အာ႐ံုျပဳ ဆု ေတာင္းရမယ္။

တနလၤာသားသမီးေတြ သတင္းေကာင္း ၾကားသိလိုရင္ တနလၤာေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီ အတြင္းမွာ ေျမာက္အရပ္မ်က္ႏွာမူၿပီး သစ္သီး ေဖ်ာ္ရည္ ေသာက္ရင္း အာ႐ံုျပဳဆုေတာင္းရမယ္။

အဂၤါသားသမီးေတြ သတင္းေကာင္းၾကား သိလိုရင္ အဂၤါေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီ အတြင္းမွာ  အေနာက္ေတာင္အရပ္ မ်က္ႏွာမူၿပီး ထန္းလ်က္ခဲ စားရင္း အာ႐ံုျပဳဆုေတာင္းရမယ္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးေတြ သတင္းေကာင္းၾကား သိလိုရင္ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီအတြင္း မွာ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ မ်က္ႏွာမူၿပီး အုန္းသီးစား ရင္း အာ႐ံုျပဳဆုေတာင္းရမယ္။

ၾကာသပေတးသားသမီးေတြ သတင္း ေကာင္း ၾကားသိလိုရင္ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီအတြင္းမွာ အေရွ႕အရပ္ မ်က္ႏွာမူ ၿပီး ကိတ္မုန္႔စားရင္း အာ႐ံုျပဳ ဆုေတာင္းရမယ္။

ေသာၾကာသားသမီး ေတြ သတင္းေကာင္း ၾကား သိလိုရင္ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီအတြင္းမွာ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ မ်က္ႏွာ မူၿပီး ဆီးသီး (သို႔မဟုတ္) ဆီးထုပ္ စားရင္း အာ႐ံုျပဳဆုေတာင္းရမယ္။

စေနသားသမီးေတြ သတင္း ေကာင္း ၾကားသိလိုရင္ စေနေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီ အတြင္းမွာ ေတာင္ အရပ္မ်က္ႏွာမူၿပီး အခ်ိဳရည္ (ေရသန္႔) ေသာက္ရင္း အာ႐ံုျပဳဆုေတာင္းရမယ္”ဟူ၍ ခုနစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းမ်ား ၾကားရေစနည္းကို ရွင္းျပလိုက္သည္။

ဘႀကီးဘုန္းေဝသည္ သေဘာက်စြာ ၿပံဳး၍ ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ျဖင့္ နားေထာင္ ေနေလ၏။

ၿပီးေနာက္ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ား ကို ပူးကပ္လိုက္ေရတြက္လိုက္ လုပ္ေန ရင္း-

“ငါ့တူက အဂၤဝိဇၨာပညာရပ္ထဲက ပဥၥပြတ္နဲ႔ ဆပြတ္ကိုေဆာင္ဆိုတဲ့ နည္းကို အသံုးျပဳတာပဲ။ ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕ ဆပြတ္အခါ မွာ ပဥၥပြတ္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ပဥၥပြတ္နံ အစားအေသာက္ေတြကို စားေသာက္ၿပီး အာ႐ံုျပဳဆုေတာင္းရတဲ့ နည္းပဲကြယ့္”

“ဟုတ္ပါတယ္ ဘႀကီး အဲဒီနည္း အတိုင္းပါပဲ”

“ေကာင္းတယ္။ က်မ္းရင္း လကၤာ နဲ႔လည္း ညီတယ္။ သဘာဝယုတၲိလည္းရွိတာမို႔ အစြမ္းထက္ေစတာေပါ့ကြယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း မွတ္ ထားဦးေနာ္။  ဘယ္အစီအစဥ္ယၾတာမဆို ေလးစား ယံုၾကည္စြာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ အစြမ္းထက္ ေစၿပီးသားပဲ”ဟု ဆံုးမဩဝါဒေပးေလသတည္း။

 

သိဒၶိစံ(မဂၤလာကုန္း)

Comments

comments

Post Author: manawmaya