ကြ်ႏု္ပ္ေတြ႕ဆံုဖူးေသာ ႐ုကၡစိုးနတ္မ်ား ႐ုကၡစိုးနတ္ႏွင့္ၿပိတၲာႀကီး

စာေရးသူသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ခန္႕မွစတင္ၿပီး ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕ အာေသာကေက်ာင္းတိုက္ ေျမဇင္းေတာရ တရားစခန္းတြင္ မိမိအေနႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေမာင္းေထာင္ေျမဇင္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဩ ဝါဒေပးထားခဲ့ေသာ တရားက်င့္စဥ္မ်ားအတိုင္း က်င့္ ႀကံအားထုတ္ေနေသာအခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ ထို အခ်ိန္က စာေရးသူအေနႏွင့္ ေျမဇင္းတရားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးပါ။ အစိမ္းသက္ သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေယာဂီမ်ားေနေသာ အေဆာင္မ်ားမွာလည္း ဝါးထရံကာထားေသာ တစ္ ေယာက္ေန သစ္သားေဆာင္ကေလးမ်ားျဖစ္ကာ အေဆာင္ကေလးမ်ား တန္းစီၿပီး ေဆာက္လုပ္ထားပါ သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့အလွဴရွင္မ်ား၏ေကာင္း မႈေၾကာင့္ ေလးခန္းတြဲ၊ ငါးခန္းတြဲ တိုက္ေဆာင္က ေလးမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။ အမ်ိဳး သမီးေဆာင္မ်ား သည္လည္း ယခင္အခါက ဤကဲ့သို႕ပင္ ထရံကာ သစ္သားေဆာင္ကေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။   စာေရးသူႏွင့္ကပ္လ်က္ […]