သင့္ မ်က္ခုံးေမြး က ေျပာတဲ့ သင့္အေၾကာင္း

1 – ပံုမွန္ေကြး

မ်က္ခံုးပံုမွန္ေလာက္ပဲ ေကြးတဲ့လူေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္ မပိန္လြန္း၊ မဝလြန္းသူေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အရပ္မွာလည္း အေနေတာ္ပဲ ရွိသူေတြပါ။ စိတ္ဓာတ္မွာလည္း တအားၾကီးဆိုးတာ မရွိသလို၊ တအားၾကီး ေကာင္းတာလည္း မရွိပါဘူး။ လူမွန္ေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ Read more about သင့္ မ်က္ခုံးေမြး က ေျပာတဲ့ သင့္အေၾကာင္း