႐ုိစီမေျပာျပတဲ့ လူမမာမ်ား ၀မ္းသာစရာ အတည္ ႐ုိစီမ လာပါၿပီ

မိုးဖြဲဖြဲရြာေနေသာ ညေနေစာင္းတစ္ခု၌ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေခြးေျခခံုေလးတစ္လံုးေပၚတြင္ ထိုင္၍ လမ္းမဘက္ဆီသို႔ အဓိပၸာယ္မဲ့ ေငးေမာေနမိေလ၏။  ထိုအခ်ိန္၌မွာပင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ အခန္းဝသို႔ ႐ိုစီမဟူေသာ အူေၾကာင္ေၾကာင္ က်ပ္မျပည့္သည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေရာက္လာေလေတာ့၏။ Read more about ႐ုိစီမေျပာျပတဲ့ လူမမာမ်ား ၀မ္းသာစရာ အတည္ ႐ုိစီမ လာပါၿပီ

႐ုိစီမေျပာျပတဲ့ ေရ႐ွဴနည္း

တစ္ေန႔သ၌ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘူတာ႐ံုလမ္း မွတ္တိုင္အနီးရွိ ေအးရိပ္မြန္၁လမ္း၊ တိုက္ ၁၅၊ အခန္း ဝ၀၄ တြင္ရွိေသာ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဗဒင္လကၡဏာ ေဟာခန္းကေလးအတြင္းဝယ္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္အတြက္ စာမူတစ္ပုဒ္ကို အသည္းအသန္ ေရးသားေနရေလ၏။ Read more about ႐ုိစီမေျပာျပတဲ့ ေရ႐ွဴနည္း

႐ုိစီမေျပာျပတဲ့ ထမင္းစားနည္း

တစ္ေန႔သ၌ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး ဘူတာ႐ံုလမ္း မွတ္တိုင္အနီး ေအးရိပ္မြန္ ၁ လမ္း၊ တိုက္ ၁၅၊ အခန္း ဝ၀၄ ရွိ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဗဒင္ ေဟာခန္းကေလးရွိရာသို႔ ႐ိုစီမဟူေသာ မိန္းကေလး တစ္ဦး ေရာက္ရွိလာေလ၏။ Read more about ႐ုိစီမေျပာျပတဲ့ ထမင္းစားနည္း