ကေလးမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားရွိ ေစတီပုထိုးမ်ားတြင္ မႏုႆီဟဆိုေသာ ႐ုပ္တုမ်ား ေတြ႕ျမင္ဖူးၾကပါမည္။ ပင္လယ္ေရေစာင့္ ဘီလူးတို႔၏ရန္ကို ႏွိမ္ႏွင္းရန္အရွင္ ေသာဏမေထရ္ႏွင့္ Read more about ကေလးမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္