အေဖ

ကာလတစ္ခုတုန္းက ကြ်န္ေတာ္ေနသည့္ရပ္ကြက္ေလးက သန္႔သည္။ ဘိလိယက္ခံုမရွိ။ အရက္ဆိုင္ မရွိ။ မူးယစ္ရမ္းကားသူမရွိ။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္၊ စာအုပ္အငွားဆိုင္တစ္ဆိုင္ႏွင့္ စတိုးဆိုင္ေလး တစ္ဆိုင္သာ ရွိသည္။ သိုေသာ္ ကံၾကမၼာ၏ မသမာမႈေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လိပ္စာေလးလည္း ၿမိဳ႕သစ္ေလးသို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ Read more about အေဖ

စိတ္ရွင္းလင္းေရး အစီအစဥ္

သီလလံုၿခံဳသူသည္ လိုအင္ဆႏၵ ျပည့္ဝသည္။ စိတ္ၾကည္လင္သည္။ စိတ္ တန္ခိုးႀကီးမားသည္။ ထို႔ျပင္ သီလလံုၿခံဳ ျခင္းက အသက္ရွည္ေဆးလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း ေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲျခင္း၊ ေစာင့္စည္းျခင္းႏွင့္ ႐ႈျမင္ပြားမ်ားျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္း တရားသံုးပါးကို လိုက္နာရေပမည္။ ေသ လွ်င္ ငရဲသို႔ေရာက္ၿပီး ငရဲမွလြတ္လာ လွ်င္လည္း နပုန္းပ႑ဳတ္ျဖစ္၏။ ထို႔ ေၾကာင့္ ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းအပ္ ေပသည္။ Read more about စိတ္ရွင္းလင္းေရး အစီအစဥ္