က်ေရာက္မည့္ေဘး ႀကိဳတင္ေတြး မေႏွးေဆာင္ရြက္ မိမိအတြက္

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၳိျပည္၊ ေဇတ ဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ အရွင္ မဟာေမာဂၢလာန္မေထရ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤ ပုစိမႏၵ(တမာပင္)ဇာတ္ကို ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ Read more about က်ေရာက္မည့္ေဘး ႀကိဳတင္ေတြး မေႏွးေဆာင္ရြက္ မိမိအတြက္

အမႈိက္က စ၊ ျပာသာဒ္မီးေလာင္

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဘုရားေလာင္း သည္ ဟိမဝႏၱာေတာရွိ စိတၲကုဋ္ေတာင္တြင္ ဟသၤာ မင္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အေလာင္းေတာ္ ဟသၤာမင္းသည္ ထိုေတာမွ ဇာတႆအိုင္သို႔သြား၍ သဘာဝအတိုင္း ေပါက္ေရာက္ေနေသာ သေလးစပါးတို႔ကို သြား ေရာက္က်က္စားေလ့ရွိသည္။ ဟသၤာမင္းသြားရာ ခရီးလမ္း၌ ေပါက္ပင္ႀကီး တစ္ပင္ရွိ၏။ အေလာင္း ေတာ္ဟသၤာမင္းသည္ အစာရွာသြားစဥ္ႏွင့္ အျပန္ခရီး တို႔တြင္ ထိုေပါက္ပင္ႀကီး၌ ေခတၲနားေန သြားလာ ေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အခ်ိန္အတန္ၾကာလာေသာ အခါ အေလာင္းေတာ္ ဟသၤာမင္းႏွင့္ ေပါက္ပင္ ေစာင့္ ႐ုကၡစိုးနတ္တို႔သည္ အကြ်မ္းတဝင္ ခင္မင္ ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ Read more about အမႈိက္က စ၊ ျပာသာဒ္မီးေလာင္

မယားလိမၼာ၊ လင္ခ်မ္းသာ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၴိျပည္ ေဇတ ဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္   အမ်ိဳး ေကာင္းသမီးတစ္ေယာက္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤ ဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ  ရတနာသံုးပါးကို ျမတ္နိုးၾကည္ညိဳ၏။ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ဒါနအစရွိေသာ ေကာင္းမႈတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ၏။ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ပညာရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္ ဘုရားရွင္၏ တပည့္သား အဂၢသာဝက ႏွစ္ပါး တို႔၏ အလုပ္အေကြ်းတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ Read more about မယားလိမၼာ၊ လင္ခ်မ္းသာ

အျပစ္မဲ့သား ရင္ခြင္ပုိက္အား လက္ေျချဖတ္သတ္ မင္းေဒ၀ဒတ္

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၳိျပည္ ေဇ တဝန္ ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူေနစဥ္ ဘုရားရွင္အား သတ္ရန္အတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အား ထုတ္ခဲ့ေသာ ေဒဝဒတ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤ ဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ Read more about အျပစ္မဲ့သား ရင္ခြင္ပုိက္အား လက္ေျချဖတ္သတ္ မင္းေဒ၀ဒတ္

ေမတၱာႀကီးမား သည္းခံျခင္းကား မိဘမွတစ္ပါး အျခားမရွိ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္  အပ်ိဳႀကီးတစ္ဦး၏ ျဖားေယာင္းျခင္းကို ခံရေသာ ရဟန္းတစ္ပါးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဗာရာဏသီျပည္ တြင္ ဘုရားေလာင္းသည္ ပုဏၰားမ်ိဳး၌ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။  အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ တကၠသိုလ္ျပည္၌ သင္ ၾကားအပ္ေသာ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ယူတတ္ ေျမာက္ၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္အမႈကို ျပဳခဲ့ပါသည္။ သားတစ္ဦးရရွိၿပီးေနာက္ ထိုသားအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ တြင္ ဇနီးမယားမွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ အေလာင္းေတာ္သည္ သားငယ္ကိုပါ ေခၚေဆာင္၍ ဟိမဝႏၱာသို႔သြားကာ သားႏွင့္အဖ ႏွစ္ဦးစလံုး ရေသ့ ရဟန္းျပဳ၍ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ေန႔တြင္ အ ေလာင္းေတာ္ရေသ့သည္ သားရေသ့ကို ေက်ာင္း၌ ထားရွိခဲ့ၿပီး မိမိမွာမူ သစ္သီးႀကီးငယ္ရွာရန္ ေတာထဲ သို႔ ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ Read more about ေမတၱာႀကီးမား သည္းခံျခင္းကား မိဘမွတစ္ပါး အျခားမရွိ

တရားကုိ နတ္ေစာင့္ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမ

 

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဗာရာဏသီျပည္ တြင္ျဗဟၼဒတ္မင္း မင္းျပဳစဥ္ ဘုရားေလာင္းသည္ ထိုမင္း၏ မိဖုရားႀကီးဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶတည္ခဲ့ပါသည္။  အေလာင္းေတာ္အား ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ အလံုးစံုေသာ အတတ္ပညာတို႔ကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ဖခင္ဘုရင္ႀကီး နတ္ရြာစံေသာအခါ အေလာင္းေတာ္သည္ ဗာရာ ဏသီမင္းအျဖစ္ ဆက္ခံခဲ့ပါသည္။ အေလာင္းေတာ္ ဗာရာဏသီမင္းသည္ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးႏွင့္ အညီ တရားသျဖင့္ မင္းျပဳခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က လူတို႔ သည္ နတ္တို႔ကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မ်ားစြာေသာ ဆိတ္၊ သိုးအစရွိသည့္ တိရစၦာန္မ်ားကို သတ္ျဖတ္၍ နတ္တို႔အား ပူေဇာ္ပသခဲ့ၾကပါသည္။ အေလာင္းေတာ္ဗာရာဏသီမင္းသည္ သတၲဝါမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမျပဳရန္ စည္တီး၊ ေမာင္းခတ္၍ တား ျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ Read more about တရားကုိ နတ္ေစာင့္ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမ

မာနတံခြန္ ဂုဏ္မၾကြနဲ႔ ကိုယ့္ကိုႏွိမ့္ခ်အၿမဲေန

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၴိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ မထင္မရွားေသာ ရဟန္းတစ္ပါးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထိုစဥ္က ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ ၁၀ မိုင္ ခန္႔ေဝးေသာအရပ္တြင္ ရြာႀကီးတစ္ရြာရွိသည္။ ထိုရြာ တြင္ စာေရးတံဆြမ္း လျပည့္ႏွင့္ လကြယ္ဆြမ္းဟူ ေသာ အလွဴအတန္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုရြာတြင္ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ျပႆနာကိုေမးတတ္ေသာ ငတံုး အမည္ရွိေသာ လူတစ္ေယာက္ရွိသည္။ ငတံုးသည္ ဆြမ္းအလွဴခံျြကလာၾကေသာ ကိုရင္ငယ္၊ ဦးပဥၥင္း ငယ္မ်ား ဆြမ္းဘုဥ္းေပးစဥ္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ေသာက္သံုးေနစဥ္တြင္ ျပႆနာတစ္ခုခုကို ေမးေလ့ ရွိသည္။ သူစိတ္တိုင္းက် မေျဖႏိုင္လွ်င္ ရွက္ေလာက္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ ကိုရင္ငယ္၊ ဦး ပဥၥင္းငယ္မ်ားမွာ ငတံုးရန္ကိုေၾကာက္သျဖင့္ စာေရး တံဆြမ္း၊ လျပည့္ႏွင့္ လကြယ္ဆြမ္း အလွဴခံရန္ ထိုရြာ သို႔ မျြကဝံ့ၾကေတာ့ေပ။ Read more about မာနတံခြန္ ဂုဏ္မၾကြနဲ႔ ကိုယ့္ကိုႏွိမ့္ခ်အၿမဲေန