တရားကုိ နတ္ေစာင့္ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမ

 

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဗာရာဏသီျပည္ တြင္ျဗဟၼဒတ္မင္း မင္းျပဳစဥ္ ဘုရားေလာင္းသည္ ထိုမင္း၏ မိဖုရားႀကီးဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶတည္ခဲ့ပါသည္။  အေလာင္းေတာ္အား ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ အလံုးစံုေသာ အတတ္ပညာတို႔ကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ဖခင္ဘုရင္ႀကီး နတ္ရြာစံေသာအခါ အေလာင္းေတာ္သည္ ဗာရာ ဏသီမင္းအျဖစ္ ဆက္ခံခဲ့ပါသည္။ အေလာင္းေတာ္ ဗာရာဏသီမင္းသည္ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးႏွင့္ အညီ တရားသျဖင့္ မင္းျပဳခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က လူတို႔ သည္ နတ္တို႔ကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မ်ားစြာေသာ ဆိတ္၊ သိုးအစရွိသည့္ တိရစၦာန္မ်ားကို သတ္ျဖတ္၍ နတ္တို႔အား ပူေဇာ္ပသခဲ့ၾကပါသည္။ အေလာင္းေတာ္ဗာရာဏသီမင္းသည္ သတၲဝါမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမျပဳရန္ စည္တီး၊ ေမာင္းခတ္၍ တား ျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ Read more about တရားကုိ နတ္ေစာင့္ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမ

မာနတံခြန္ ဂုဏ္မၾကြနဲ႔ ကိုယ့္ကိုႏွိမ့္ခ်အၿမဲေန

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၴိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ မထင္မရွားေသာ ရဟန္းတစ္ပါးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထိုစဥ္က ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ ၁၀ မိုင္ ခန္႔ေဝးေသာအရပ္တြင္ ရြာႀကီးတစ္ရြာရွိသည္။ ထိုရြာ တြင္ စာေရးတံဆြမ္း လျပည့္ႏွင့္ လကြယ္ဆြမ္းဟူ ေသာ အလွဴအတန္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုရြာတြင္ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ျပႆနာကိုေမးတတ္ေသာ ငတံုး အမည္ရွိေသာ လူတစ္ေယာက္ရွိသည္။ ငတံုးသည္ ဆြမ္းအလွဴခံျြကလာၾကေသာ ကိုရင္ငယ္၊ ဦးပဥၥင္း ငယ္မ်ား ဆြမ္းဘုဥ္းေပးစဥ္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ေသာက္သံုးေနစဥ္တြင္ ျပႆနာတစ္ခုခုကို ေမးေလ့ ရွိသည္။ သူစိတ္တိုင္းက် မေျဖႏိုင္လွ်င္ ရွက္ေလာက္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ ကိုရင္ငယ္၊ ဦး ပဥၥင္းငယ္မ်ားမွာ ငတံုးရန္ကိုေၾကာက္သျဖင့္ စာေရး တံဆြမ္း၊ လျပည့္ႏွင့္ လကြယ္ဆြမ္း အလွဴခံရန္ ထိုရြာ သို႔ မျြကဝံ့ၾကေတာ့ေပ။ Read more about မာနတံခြန္ ဂုဏ္မၾကြနဲ႔ ကိုယ့္ကိုႏွိမ့္ခ်အၿမဲေန

စကားစကားေျပာပါမ်ား စကားထဲက ဇာတိျပ

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လြန္ေလၿပီး ေသာဘဝတစ္ခု၌ ဗာရာဏသီျပည္တြင္ ျဗဟၼဒတ္ မင္းအား ဆိုဆံုးမရေသာ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ဖူးပါ သည္။ ထိုမင္းသည္ စကားအလြန္မ်ား၏။ အေလာင္း ေတာ္အမတ္သည္ စကားအလြန္မ်ားေသာ ထိုမင္း အား တစ္ခုခုေသာ ဥပမာကိုျပ၍ ဆိုဆံုးမရန္စဥ္းစား ေတြးေတာလ်က္ရွိေနပါသည္။ Read more about စကားစကားေျပာပါမ်ား စကားထဲက ဇာတိျပ

ကိေလသာၿငိမ္း၊ ခ်မ္းသာကိန္း

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မမူမီကာလက ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဗာရာဏသီမင္း၏ပုေရာဟိတ္(မင္းဆရာပုဏၰား)တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အေလာင္းေတာ္သည္ ပုထုဇဥ္တို႔ က်င့္အပ္ေသာတရားကို သိလို၍ သံုးရက္တိုင္တိုင္ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏လုပ္ငန္းခြင္မွ ေရႊစတို႔ကိုသံုးႀကိမ္ တိတိ ခိုးယူပါသည္။ ေရႊပန္းထိမ္သည္မွ သံုးႀကိမ္ တိုင္တိုင္ခိုးယူသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေသာ္လည္း ပထမႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ဘာမွ်မေျပာဘဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ သည္။ ေနာက္ဆံုး တတိယအႀကိမ္တြင္ အေလာင္း ေတာ္အား ခိုးယူထားေသာ ေရႊစႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီး၍ ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ အပ္ေလေတာ့သည္။ မင္းသည္ အေလာင္းေတာ္အား စစ္ေဆးေမး ျမန္းရာ အေလာင္းေတာ္မွလည္း ခိုးယူေၾကာင္းဝန္ခံ သည္။ ဤသို႔ ျပဳရသည္မွာလည္း လူတို႔ က်င့္အပ္ သည့္ တရားမ်ားအနက္ အျမတ္ဆံုးကို သိလို၍ ျပဳရ ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ပုထုဇဥ္မွန္ သမွ်သည္ […]

ေတာင္းသူ ေပးသူ မညီတူ ငိုသူဟူ၍ မွတ္

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အာဠဝီျပည္၊ အဂၢါဠဝေစတီ၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ ကုဋိကာရ (တဲ၊ တင္းကုပ္ကိုျပဳျခင္း) သိကၡာပုဒ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထိုစဥ္က အာဠဝီျပည္သား ရဟန္းတို႔သည္  မိမိတို႔ေနထိုင္ရန္ ကုဋီ(တဲ၊ တင္းကုပ္)တို႔ကို ကိုယ္ တိုင္ျပဳ၍ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေယာက်ာ္းသားမ်ားကို ေခၚယူ(ေခ်ာဆြဲ)၍ ကာယစြမ္း အား၊ ဥာဏစြမ္းအားတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။ ဤသို႔ စကားဆို၍ လုပ္အားေတာင္းခံျခင္း ဝိညတ္(ကိုယ္ျဖင့္ သိေစျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္သိေစျခင္း) တို႔သည္ ထိုအရပ္၊ ထိုေဒသ၌ အမ်ားအျပားျဖစ္ တည္လ်က္ရွိေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားသည္ ထိုေတာင္းျခင္း ဝိညတ္၏ ႏွိပ္စက္မႈေၾကာက္ရြံ႕၍ ရဟန္းတို႔ကို ျမင္တိုင္းေရွာင္တိမ္းသြားခဲ့ၾကပါသည္။ Read more about ေတာင္းသူ ေပးသူ မညီတူ ငိုသူဟူ၍ မွတ္

ေစတနာသည္ ကံ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေကာသမၺီျပည္၊ ဆီးေတာေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္၊ သားေတာ္ အရွင္ရာဟုလာ မေထရ္ကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ ဤဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ Read more about ေစတနာသည္ ကံ

လင္ႏွင့္မယား ၾကင္နာပြားလ်က္ ေအးတူပူမွ် ေပါင္းဖက္ရ၏

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၳိျပည္၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ တစ္ေယာက္ေသာ သူၾကြယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ Read more about လင္ႏွင့္မယား ၾကင္နာပြားလ်က္ ေအးတူပူမွ် ေပါင္းဖက္ရ၏