ကြင္းပုိင္ႀကီးတဲ့…

အခ်ိန္အခါသမယ ဝသႏၱ မိုးဦးပင္လွ်င္ က် ေရာက္ေပေတာ့မည္။ မုတ္သုန္ေလ တေရးႏိုးေတာ့ မိုးေျပးေလးေတြက တဖြဲဖြဲမစဲေအာင္ပင္ ရြာသြန္းၿဖိဳး ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ မိုးကိုအျပစ္တင္၍ မရပါ။ အျပစ္ျမင္၍ မရပါ။ သူ႕အခ်ိန္သူ႕အခါေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္လသည္။ တကယ္တန္းဆိုရပါမူ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ဤအခ်ိန္၌ ကြ်န္ေတာ္ တာဝန္ခံယူထားေသာ အေဆာက္အအံု အားလံုးတို႔ သည္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးေနရမည့္ ကာလျဖစ္ေလ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ေၾကာင့္ ၿပီးေျမာက္ျခင္း မရွိျဖစ္ရေလေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕သည္ ကံဇာတ္ဆရာ အလိုက် ေျပာင္းၾက၊ ေရႊ႕ၾက၊ သယ္ၾက၊ ပိုးၾကႏွင့္ အလုပ္တစ္ခု ပိုလာေလေတာ့သည္။ ေတာ္ေပးေသး ၏။ အေဆာက္အအံုႏွစ္ခုလံုးတြင္ အေဆာက္အအံု တစ္လံုးမွာ အုတ္စီၿပီး ေခ်ာၿပီး မိုးၿပီးကာၿပီး ျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ ကံေကာင္းသည္ ဟူ၍ ေျပာရေပလိမ့္မည္။ ႏွစ္ေယာက္ တစ္ခန္း၊ သံုးေယာက္ တစ္ခန္း၊ တိုက္ခန္းကိုယ္စီကိုယ္ငႏွင့္ တစ္ခဏတာ ဘဝေလး ေႏြးေထြးသြားသည္ပင္ ထင္ရေလေတာ့သည္။ ဪသာ္ ေလာကႀကီးကလည္း ေနတတ္လွ်င္ ေက်နပ္စရာေပါ့။ Read more about ကြင္းပုိင္ႀကီးတဲ့…