ေဆးဘုရားပံုေတာ္ႏွင့္ အသက္ရွည္ဂါထာ

လူတိုင္းအသက္ရွည္ေရးအတြက္ က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ခ်င္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူတို႔ သည္ ကံအေၾကာင္းတရားအရ ႀကီးငယ္မေရြး အေသေစာၾကရပါသည္။ ေသျခင္းတရား ေလးမ်ိဳး တြင္ ကံကုန္၍ ေသၾကရသည္။ အသက္ႏွင့္ကံကုန္ ၍လည္း ေသၾကရသည္။ ႐ုတ္တရက္ မေတာ္တဆ ျဖစ္၍လည္း ေသၾကရပါသည္။
“အသက္ကေလးရယ္ ရွည္ေစလို မန္း ေတာင္ရိပ္ခို”ဆိုသည့္ ေတးသီခ်င္းစာသားကေလးကို လူအေတာ္မ်ားမ်ား ၾကားဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ ရည္ ညႊန္းစကားမွာ ဓမၼႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေပသည္။ မန္း ေတာင္ရိပ္ စစ္ကိုင္းေခ်ာင္သည္ သူေတာ္စင္တို႔ တရားအားထုတ္ရာ ေနရာေဒသျဖစ္သည္။ အသက္ ကေလးရွည္ရွည္ေနရေအာင္(စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္) တရားအားထုတ္ပါဟု ဆိုညႊန္းသေယာင္ရွိသည္။ Read more about ေဆးဘုရားပံုေတာ္ႏွင့္ အသက္ရွည္ဂါထာ