သည္းခံျခင္းတရား လက္ကုိင္ထား

 

“ခႏၱီ၊ ပရမံ၊ တေပါ၊ တိတိကၡာ”ဟု က်မ္းစာ၌ ပါရွိေပသည္။

“တိတိကၡာ၊ တိတိကၡာဟု ဆိုအပ္ ေသာ ခႏၱီသည္းခံျခင္းသည္၊ ပရမံ ျမတ္ေသာ တေပါ အက်င့္တည္း”ဟု အနက္ျပန္ဆိုသည္ကို ဖတ္႐ႈရဖူးေပသည္။ သည္းခံျခင္းသည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာျဖစ္၏ဟူ၍လည္း ျမတ္စြာဘုရားက မဂၤလာ တရားေတာ္တြင္ ေဟာၾကားထားေပသည္။

Read more about သည္းခံျခင္းတရား လက္ကုိင္ထား

သည္းခံျခင္း၏ ပံုရိပ္မ်ား

တစ္ရံေသာအခါက တာဝတႎသာ နတ္တို႔ ႏွင့္ အသူရာနတ္တို႔သည္ စစ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အသူရာနတ္တို႔ စစ္႐ံႈး၍ ေဝပစိတၲ အသူရာနတ္မင္း ႀကီးကို တာဝတႎသာ နတ္တို႔က သုဓမၼာဇရပ္၌ ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ထားၾကသည္။ သိၾကားမင္း ဝင္သည္ ထြက္သည္ကို ျမင္တိုင္း အသူရာႀကီးက ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္း  ခဲ့သည္။ မာတလိနတ္သားက ျမင္၍ ေအာက္ပါအ တိုင္း ေမးျမန္းခဲ့ရာ သိၾကားမင္းကလည္း ေျဖၾကား ခဲ့သည္။ Read more about သည္းခံျခင္း၏ ပံုရိပ္မ်ား

သည္းခံျခင္းတရား လက္ကုိင္ထား

 

“ခႏၱီ၊ ပရမံ၊ တေပါ၊ တိတိကၡာ”ဟု က်မ္းစာ၌ ပါရွိေပသည္။ “တိတိကၡာ၊ တိတိကၡာဟု ဆိုအပ္ ေသာ ခႏၱီသည္းခံျခင္းသည္၊ ပရမံ ျမတ္ေသာ တေပါ အက်င့္တည္း”ဟု အနက္ျပန္ဆိုသည္ကို ဖတ္႐ႈရဖူးေပသည္။ သည္းခံျခင္းသည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာျဖစ္၏ဟူ၍လည္း ျမတ္စြာဘုရားက မဂၤလာ တရားေတာ္တြင္ ေဟာၾကားထားေပသည္။ Read more about သည္းခံျခင္းတရား လက္ကုိင္ထား

ေက်းဇူးသိတတ္သူႏွင့္ ေက်းဇူးကန္းတတ္သူ

ဤေလာက၌ ေက်းဇူးသိတတ္သူမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ေက်းဇူးမသိတတ္သူ(ေက်းဇူးကန္း တတ္သူ)မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ မိဘ၏ ေက်းဇူး၊     ဆရာသမား၏ေက်းဇူး၊ ေဆြမ်ိဳးညီကိုေမာင္ႏွမမ်ား ၏ ေက်းဇူး၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ား၏ ေက်းဇူးမ်ားကို     သိတတ္သူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ထိုသူမ်ားကား မဂၤလတရားေတာ္ႏွင့္အညီ က်င့္ႀကံေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ Read more about ေက်းဇူးသိတတ္သူႏွင့္ ေက်းဇူးကန္းတတ္သူ

တရားနာျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

မဂၤလသုတ္တြင္ “ကာေလန၊ ဓမၼႆဝနံ၊ ဧတံမဂၤလမုတၲမံ”ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာၾကား ခဲ့ေပသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ၌ တရား နာျခင္းသည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာျဖစ္သည္ဟူ၍ ေဟာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဤသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အေျချပဳ မဂၤ လသုတ္တြင္ “ခ်ိန္တန္လွ်င္ နာတရားရယ္ႏွင့္ ငါး ပါးစံု မဂၤလာပြားရေအာင္ မင္းသတိထား”ဟူ၍ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အရွင္ဇနကာဘိဝံသ ဆရာ ေတာ္ဘုရားက ေဆာင္ပုဒ္ျပဳလုပ္ကာ ဆံုးမသတိေပး ခဲ့ၾကေလသည္။ Read more about တရားနာျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

တစ္လုတ္စားဖူး၊ သူ႔ေက်းဇူး

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား တစ္လုတ္စားဖူး သူ႕ေက်းဇူးဟူေသာ စကားမွာ ထင္ရွားေသာဆို႐ိုး စကားတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ မိဘမ်ားက သားသမီး မ်ားကို ဆံုးမရာ၌လည္းေကာင္း ဆရာသမားမ်ားက တပည့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဆံုးမရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက တပည့္၊ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားကို ဆံုးမရာ၌လည္းေကာင္း ေျပာ ဆိုေလ့ရွိေသာ စကားပံုတစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။ Read more about တစ္လုတ္စားဖူး၊ သူ႔ေက်းဇူး

ရတနသုတ္လာ နိဗၺာနဂုဏ္ရည္

“အလိမၼာ စာမွာရွိသည္” “ငယ္ရြယ္စဥ္ခါ ပညာရွာ”ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားမ်ားရွိေလသည္။ ယင္းဆို႐ိုးစကားမ်ားႏွင့္ အညီ ကြ်န္ေတာ္သည္ ငါးႏွစ္သားအရြယ္တြင္ စတင္၍ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရေပ သည္။ ကြ်န္ေတာ္ တက္ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းမွာ ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းမဟုတ္၊ မိဘမ်ားကိုးကြယ္သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းျဖစ္ေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ ပညာေရးဘဝကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပညာေရး (Monastic Education)ျဖင့္ စတင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ Read more about ရတနသုတ္လာ နိဗၺာနဂုဏ္ရည္