ေမတၲာမပို႔မီ ျပည့္စံုေစရာေသာ ေမတၱပုဗၺဘာဂ ပဋိပဒါတရား (၁၅) ပါး

ေမတၲာဘာဝနာပြားမ်ားနည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကအားျဖင့္ နည္းႏွစ္နည္းရွိပါသည္။ ပဋိသမၻိ ဒါမဂ္ပါဠိေတာ္လာ ဒိသာဖရဏေမတၲာပြားနည္း (အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာျဖစ္၍ ေမတၲာပြားနည္း)ႏွင့္ ေမတၲသုတ္ပရိတ္ေတာ္လာ ေမတၲာ ဘာဝနာပြား နည္း ၁၁နည္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ Read more about ေမတၲာမပို႔မီ ျပည့္စံုေစရာေသာ ေမတၱပုဗၺဘာဂ ပဋိပဒါတရား (၁၅) ပါး

ေသျခင္းတရားကို ေၾကာက္ၾကသလား

“ငါသည္ ေသျခင္းသေဘာရွိ၏။ ေသျခင္း သေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်။ ဤသို႔ ေန႔ညမျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏”

ဤသို႔ျဖင့္ ေသျခင္းတရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အဘိဏွသုတ္တြင္ ဗုဒၶကေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အိုျခင္းတရား၊ နာျခင္းတရား၊ ေသျခင္းတရား၊ ခ်စ္ ကြ်မ္းဝင္သူမ်ားႏွင့္ ရွင္ကြဲကြဲရျခင္း တရား၊ ေသျခင္း ကြဲရျခင္း တရား၊ ကံစီမံရာအား ခံၾကရသည့္တရား ထိုသို႔ ဗုဒၶကေဟာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ကမၻာေက်ာ္သိပၸံပညာရွင္ႀကီး အဲလဗတ္ အိုင္းစတိုင္းကမူ ေသျခင္းတရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Read more about ေသျခင္းတရားကို ေၾကာက္ၾကသလား