စိႏၱာမယဆရာပိုင္၏ ပဌာန္းသစၥာဆုိ ေမတၱာပုိ႔

    ကြ်ႏု္ပ္ထံသို႔ ဖုန္းဆက္ၿပီးလည္းေကာင္း၊ အိမ္ေရာက္လာၾကေသာ ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားမွ လည္းေကာင္း ဘာသာေရးလုပ္ၾက၊ ဘုရားရွိခိုး ပုတီး စိပ္ၾက၊ ပရိတ္ႀကီး၊ ပ႒ာန္းမ်ားရြတ္ၾကၿပီးေနာက္ ေမတၲာပို႔ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသလိုခံစား ၾကရတဲ့အတြက္ ေျပာၾကဆိုၾကရာမွ  ယခု ေရးသား မည့္ ပ႒ာန္းသစၥာဆို၊ ေမတၲာပို႔ကို ဂ်ာနယ္မွာ ထည့္ ေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာတရားႏွင့္ မကင္းသူမ်ားကလည္း အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာၾကရင္းက သူတို႔လိုအပ္ေန သည္ကို သိလိုက္ရေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္ ေန႔စဥ္၊ ညစဥ္ ပ႒ာန္း(ပစၥယဥေဒၵသ၊ ပစၥယနိေဒၵသ)ႏွင့္ (ပဥႇာဝါရ)ရြတ္ဖတ္ၿပီးတိုင္း ပြားမ်ားပို႔သေသာ ေမတၲာ ပို႔ကို ေစတနာအရင္းခံကာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရာမွာ ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္စံုတရာ ျဖစ္ေစလိုလို႔ ထည့္သြင္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကိုမွ မေမွ်ာ္ပါ။ ဤပ႒ာန္းသစၥာဆို၊ ေမတၲာပို႔ကို ရြတ္ဖတ္ ပြားမ်ားၾကျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ႕အလိုဆႏၵေတြ […]