က်န္းမာေရးအတြက္ ဟင္းတစ္ခြက္

တူမခိုင္ခိုင္ေရ …ဒီအပတ္ခ်က္ျပမယ့္ ဟင္းေတြက ဝက္သားလံုးဆီျပန္၊ ကန္စြန္းရြက္နဲ႔ ဆူးပုပ္ေၾကာ္၊ ေရႊဖ႐ံုသီးဟင္းခ်ိဳတို႔ ခ်က္ျပမယ္ေလ။ ေဈးက ဝက္သားမိုးခိုသား အစိတ္သား၊ ကန္စြန္းရြက္ တစ္စည္း၊ ဆူးပုပ္တစ္စည္းနဲ႔ ေရႊဖ႐ံုသီး တစ္စိတ္၊ ပင္စိမ္းရြက္တစ္စည္းတို႔ ဝယ္ခဲ့ပါတယ္။ Read more about က်န္းမာေရးအတြက္ ဟင္းတစ္ခြက္