ပိုက္ဆံရွာနည္း

ပိုက္ဆံဆိုတာ မိန္းမလိုပဲဗ်။ ကိုယ္ကလိုက္ရင္ သူက ေျပးတယ္။ ကိုယ္ကေျပးရင္ေတာ့ သူက  ျပန္လိုက္တယ္ ဟု ေျပာလိုက္သူကား ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဗဒင္ စီနီယာေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဆရာ ထက္ေအာင္ဝင္း(ပုသိမ္)ျဖစ္၏။

သူေျပာလိုက္ေသာ စကားကို ၾကားလိုက္ သည့္ တစ္ခဏ ကြ်ႏု္ပ္ေခါင္းေရာ မ်က္စိပါ လည္ သြားခဲ့၏။ ဆရာထက္ေအာင္ဝင္းက စဥ္းစဥ္းစားစား ျဖင့္ ဆက္ေျပာ၏။ Read more about ပိုက္ဆံရွာနည္း