လျပည့္ေက်ာ္ရက္မွာ ေမြးဖြားေသာ ဇာတာရွင္မ်ား

ကမၻာေပၚမွာ ဂဏန္းေဗဒင္ပညာနဲ႔ဘယ္ရက္ မွာေမြးဖြားသူေတြက ဘာျဖစ္တတ္တယ္၊ ဘာေတြ ႀကံဳတတ္တယ္ ဆိုၿပီး ေဟာၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ Read more about လျပည့္ေက်ာ္ရက္မွာ ေမြးဖြားေသာ ဇာတာရွင္မ်ား

အလုပ္တစ္ခု ရလုိမႈ

တစ္ေန႔တြင္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္းမ ႀကီး၊ ဘူတာ႐ံုလမ္းမွတ္တိုင္အနီးရွိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ ေဗဒင္ေဟာခန္းသို႔ ေမာင္သက္ေဝ ဟု အမည္တြင္ေသာ လူငယ္ေလးတစ္ဦး ေရာက္ လာေလသည္။

၄င္းေမာင္သက္ေဝတို႔မိသားစုမွာ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ထံ၌ ေဗဒင္အၿမဲေမးေနက် ေဗဒင္ေဖာက္သည္ မ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္က –

“လာေဟ့ ေမာင္သက္ေဝ …၊ ဘယ္က လွည့္လာတာလဲ …” ဟု ခရီးဦးႀကိဳ ျပဳလိုက္ပါ သည္။ Read more about အလုပ္တစ္ခု ရလုိမႈ