အလုပ္တစ္ခု ရလုိမႈ

တစ္ေန႔တြင္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္းမ ႀကီး၊ ဘူတာ႐ံုလမ္းမွတ္တိုင္အနီးရွိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ ေဗဒင္ေဟာခန္းသို႔ ေမာင္သက္ေဝ ဟု အမည္တြင္ေသာ လူငယ္ေလးတစ္ဦး ေရာက္ လာေလသည္။

၄င္းေမာင္သက္ေဝတို႔မိသားစုမွာ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ထံ၌ ေဗဒင္အၿမဲေမးေနက် ေဗဒင္ေဖာက္သည္ မ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္က –

“လာေဟ့ ေမာင္သက္ေဝ …၊ ဘယ္က လွည့္လာတာလဲ …” ဟု ခရီးဦးႀကိဳ ျပဳလိုက္ပါ သည္။ Read more about အလုပ္တစ္ခု ရလုိမႈ