ကုိယ္ေတြ႕တေစၦမ

စာေရးသူမွာ ယခုအသက္အရြယ္အားျဖင့္ အေတာ္ႀကီးရင့္ေနၿပီ။ ၇၅ ႏွစ္ဟူေသာ သက္တမ္းအရ ယခုကာလ လူ႔သက္တမ္းတြင္ အဘိုးအရြယ္၊ အဘအရြယ္ ေရာက္ေနတာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ Read more about ကုိယ္ေတြ႕တေစၦမ

နတ္ထက္စြမ္းတဲ့လူ

လူမစြမ္း နတ္မဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားရွိ၏။ ထိုစကားေၾကာင့္ လူသည္ နတ္က မစရန္ ဆုခ်ည္းပဲ ေတာင္းေန၍ေတာ့ ဘယ္နတ္ကမွလာၿပီး မလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

ထိုသာဓက မင္းဘူးဆရာေတာ္ဦးဩဘာသ ၏ မဟာဇနကပ်ိဳ႕ က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္၏ ဇိနတၴပကာသနီက်မ္းတို႔၌ ဤသို႔ ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ေရာက္လာသည့္ေဘး ငိုေၾကြးေန၍မျဖစ္

ပင္လယ္တြင္းမွာ ေလျပင္းမုန္တိုင္းမိၿပီး သေဘၤာႀကီးနစ္ေတာ့မည့္အခါ မဆုတ္မနစ္သည့္ လံု႕လႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ကို လက္ပစ္ကူးခဲ့ဖူးသည့္  ဘုရားအေလာင္း ဇနကမင္းသား၏ အျဖစ္အပ်က္မွာ စံနမူနာတင္ေလာက္ေပ၏။ Read more about နတ္ထက္စြမ္းတဲ့လူ