နတ္ထက္စြမ္းတဲ့လူ

လူမစြမ္း နတ္မဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားရွိ၏။ ထိုစကားေၾကာင့္ လူသည္ နတ္က မစရန္ ဆုခ်ည္းပဲ ေတာင္းေန၍ေတာ့ ဘယ္နတ္ကမွလာၿပီး မလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

ထိုသာဓက မင္းဘူးဆရာေတာ္ဦးဩဘာသ ၏ မဟာဇနကပ်ိဳ႕ က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္၏ ဇိနတၴပကာသနီက်မ္းတို႔၌ ဤသို႔ ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ေရာက္လာသည့္ေဘး ငိုေၾကြးေန၍မျဖစ္

ပင္လယ္တြင္းမွာ ေလျပင္းမုန္တိုင္းမိၿပီး သေဘၤာႀကီးနစ္ေတာ့မည့္အခါ မဆုတ္မနစ္သည့္ လံု႕လႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ကို လက္ပစ္ကူးခဲ့ဖူးသည့္  ဘုရားအေလာင္း ဇနကမင္းသား၏ အျဖစ္အပ်က္မွာ စံနမူနာတင္ေလာက္ေပ၏။ Read more about နတ္ထက္စြမ္းတဲ့လူ