ဂုဏ္ေတာ္ ၉ ပါး ထံုစုိ႔လား

 

မွတ္မွတ္ရရ ထိုေန႔သည္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ အနည္းငယ္ ေန မေကာင္းျဖစ္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ ေနရာရွိ ရွင္အဇၨေဂါဏဘုရားသို႔သြား၍ အဓိ႒ာန္ပုတီး စိပ္ခဲ့ပါသည္။ Read more about ဂုဏ္ေတာ္ ၉ ပါး ထံုစုိ႔လား