တစ္ခါတေလအသာေလးထားလုိက္ပါ

တစ္ခါတုန္းက ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားဟာ တပည့္ သာဝက ရဟန္းအခ်ိဳ႕နဲ႔အတူ ခရီးတစ္ခုကို ေဒသ စာရီ ျြကခ်ီေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ခရီးအတန္ငယ္ေရာက္ ၿပီး ေရကန္တစ္ကန္ကို လွမ္းျမင္ရတဲ့ေနရာမွာ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားက သစ္ပင္ရိပ္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခု ေအာက္ ဝင္ေရာက္နားခိုတယ္။ ရဟန္းေတြကိုလည္း အနားယူခိုင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရဟန္းတစ္ပါးကို ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ေတာ္မူတယ္။ တစ္ခါတုန္းက ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားဟာ တပည့္ သာဝက ရဟန္းအခ်ိဳ႕နဲ႔အတူ ခရီးတစ္ခုကို ေဒသ စာရီ ျြကခ်ီေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ခရီးအတန္ငယ္ေရာက္ ၿပီး ေရကန္တစ္ကန္ကို လွမ္းျမင္ရတဲ့ေနရာမွာ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားက သစ္ပင္ရိပ္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခု ေအာက္ ဝင္ေရာက္နားခိုတယ္။ ရဟန္းေတြကိုလည္း အနားယူခိုင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရဟန္းတစ္ပါးကို ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ေတာ္မူတယ္။ “ခ်စ္သား … ငါဘုရား ေရဆာေတာ္မူတယ္၊ က်န္တဲ့ရဟန္းေတြလည္း […]

ငါးမိနစ္ပဲ ေစာင့္ -ေအာင္ေအး(ေရႊဒႆနမ်ား)-

 

ပန္းၿခံတစ္ၿခံရဲ႕ ကေလးကစားကြင္းမွာ အမ်ိဳး သမီးတစ္ေယာက္ဟာ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္နဲ႔ အတူ ထိုင္ခံုတစ္ခံုမွာ ထိုင္ေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုး ကေလးကစားကြင္းမွာ ကစားေနၾကတဲ့ သားသမီးေတြကို ေစာင့္ေပးေနၾကတာပါ။ အတူတကြ ထိုင္ေနၾကရင္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မိတ္ ဆက္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးက သူ လာေစာင့္ေပး ေနတဲ့သားကို ၫႊန္ျပရင္း မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ Read more about ငါးမိနစ္ပဲ ေစာင့္ -ေအာင္ေအး(ေရႊဒႆနမ်ား)-