ဇီးကြက္ေဆာင္တုိင္း ေကာင္းသလား

ဇီးကြက္ကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လာဘ္ေကာင္ဟူ၍ ထင္မွတ္ၾက၏။ ထိုသို႔ သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္အတူ တျမတ္တႏိုးပင္ ဇီးကြက္႐ုပ္ ေဆာင္ၾက သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရဖူးပါ၏။ Read more about ဇီးကြက္ေဆာင္တုိင္း ေကာင္းသလား

႐ိုစီမ ေျပာျပတဲ့ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ လူခ်စ္လူမ်ားေစေသာ အေဆာင္ေလးတစ္ခု

တစ္ေန႔သ၌ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းမႀကီး၊ ဘူတာ႐ံုလမ္းမွတ္တိုင္အနီး၊ ေအးရိပ္ မြန္ ၁ လမ္းရွိ ကြ်ႏု္ပ္၏ေဗဒင္လကၡဏာေဟာခန္း ကေလးရွိရာသို႔ ႐ိုစီမဟူေသာ အူေၾကာင္ေၾကာင္ က်ပ္မျပည့္သည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေရာက္ရွိလာခဲ့ ေလ၏။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ႐ိုစီမကို ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ၿပံဳး ရအခက္၊ မဲ့ရအခက္ႀကီး ျဖစ္သြားရေလ၏။ ႐ိုစီမ သည္ မ်က္ႏွာညာဘက္တစ္ျခမ္း၌ ျမန္မာသနပ္ခါး မ်ားကို ဖံုေနေအာင္လူးထား၏။ ပါးကြက္က်ားႀကီးကို လည္း ျမန္မာဆန္ဆန္ ကြက္ထားလိုက္ေသး၏။ ညာဘက္ျခမ္းရွိ ဆံပင္ကိုလည္း အုန္းဆီထည့္ကာ ၾကက္ေတာင္စည္းထားေလ၏။

မ်က္ႏွာဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္မူအေနာက္တိုင္း ျဖစ္ မိတ္ကပ္မ်ားကို ျ Read more about ႐ိုစီမ ေျပာျပတဲ့ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ လူခ်စ္လူမ်ားေစေသာ အေဆာင္ေလးတစ္ခု

ဘယ္ေန႔ဖြားက ဘာေက်ာက္ေဆာင္မလဲ

အေဆာင္ေတြ ယၾတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပိ္း လူတိုင္းနီးပါး စိတ္ဝင္စားၾကတာ အမွန္ပါပဲ။ ရာသီခြင္အလုိက္ ေဆာင္ရမယ့္အေဆာင္ေက်ာက္ေတြ ႐ွိသလုိ လအလုိက္ ေဆာင္ရမယ့္ အေဆာင္ေက်ာက္ေတြလည္း ႐ွိပါတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ေမြးတဲ့ေနနံနဲ႔လုိက္ၿပီး ေဆာင္ရမယ့္ အေဆာင္ေက်ာက္ေတြလည္း ႐ွိပါတယ္။

Read more about ဘယ္ေန႔ဖြားက ဘာေက်ာက္ေဆာင္မလဲ

ဘံုေက်ာင္းအေဆာင္ – ယမံုေအး (စမ္းေခ်ာင္း) –

 

တရုတ္ျပည္သမိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ မင္မင္းဆက္ေခတ္မွ အၿပီးတိုင္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ တရုတ္ဘံု ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကြမ္းရွီးေဒသ၏ ဗိသုကာအနုပညာလက္ရာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

တရုတ္ဘံုေက်ာင္းေဆာင္မ်ားအတြင္းတြင္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ႏွင့္ အျခားကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ရုပ္တုမ်ားထားရွိသည္။

တရုတ္ဘံုေက်ာင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကံ ေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ား ေၾကာက္လန္႔ေျပးျခင္း၊ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ ေမတၲာက႐ုဏာႏွင့့္ ေအာင္ျမင္မႈတို႔ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုတ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကို တရုတ္ျပည္တြင္ ဖုန္းေရႊအေဆာင္အေသး စားမ်ားျပဳလုပ္၍ အေဆာင္အျဖစ္ေဆာင္ၾကသည့္ ယံုၾကည္မႈလည္း ရွိလာပါသည္။

တရုတ္ျပည္တြင္ ဖုန္းေရႊတ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္း ေဆာင္အေဆာင္ကို ပညာေရးေမွ်ာ္စင္ဟုလည္း ေခၚ ဆိုၾကသည္။ Read more about ဘံုေက်ာင္းအေဆာင္ – ယမံုေအး (စမ္းေခ်ာင္း) –