အလုပ္ထြက္ခ်င္လုိ႔လား

 

ဒီလိုပါခင္ဗ်။ ေလာကႀကီးမွာ အသက္ တစ္ရာသာ မေနရရင္ေနမယ္ အမႈ တစ္ရာကေတာ့ ႀကံဳရတတ္ ေပတယ္လို႔ ေရွးလူႀကီးသူမေတြက ဆို႐ိုးထားခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲ က်ဳပ္တို႔ ေဗဒင္ဆရာ ေတြအတြက္ကေတာ့ အမႈတစ္ရာ မက ေန႔စဥ္ကို ႀကံဳေနၾကားေန ေျဖရွင္းေနရတာပါဗ်ာ …။ Read more about အလုပ္ထြက္ခ်င္လုိ႔လား