ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဦးသိန္းေရႊအေၾကာင္း

(Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္)

ဦးသိန္းေရႊႏွင့္ ဘုရားထီးတင္ပြဲ

“ဦးသိန္းေရႊ ဒီအသက္အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီ။ ဘုရားထီးတင္ဖူးလား?”

“တင္ဖူးတာေပါ့။ သာေပါင္း-ေတာင္ညိဳက ဘုရားထီးတင္တာ ငါပါတာေပါ့”

“ဘုရားထီးတင္ပံုကို ေျပာျပပါဦး” Read more about ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဦးသိန္းေရႊအေၾကာင္း