စီးပြားတက္ လာဘ္ပြင့္ အဓိ႒ာန္

အကယ္၍ သင္သည္ ကံဇာတာပြင့္လန္း၍ စီးပြားတက္ျခင္း၊ လာဘ္ပြင့္ျခင္းကို အလိုရွိပါေသာ္ ေအာက္ပါအဓိ႒ာန္ကေလးကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ျပဳလုပ္သင့္ ပါသည္။

နံနက္ ေနမထြက္မီ အိပ္ရာမွထ၍ ကိုယ္ လက္သန္႔စင္ပါ။ ညဝတ္အိပ္ခဲ့ေသာ အဝတ္ေဟာင္း မ်ားကို လဲလွယ္ပါ။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ေသာက္ေတာ္ေရခ်မ္း ဆြမ္းေတာ္၊ ပန္းေတာ္မ်ား ကပ္လွဴပါ။ ၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါဂါထာကို ၄၅ ေခါက္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရပါ မည္။ Read more about စီးပြားတက္ လာဘ္ပြင့္ အဓိ႒ာန္