သဒၶမၼမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္

လူနာသည္ ဆရာ/ဆရာဝန္ စကားကို တိတိ က်က် ေလးစားလိုက္နာသင့္၏။ မိမိကို ကုသေပး ေသာ ဆရာ/ဆရာဝန္၏ စကားကိုမွ် မေလးစား မလိုက္နာေသာ လူနာအတြက္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္း ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေခ်။

TB ေရာဂါ Read more about သဒၶမၼမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္

လြဲလုိက္ေလ ေမာင္ပဥၨင္းရယ္

 

ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ၾကားဖူး၏။

ၾကားဖူးေသာပံုျပင္မွာ အညာေက်းလက္ ေဒသက ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးသည္ ေအာက္ျပည္ ေအာက္ရြာသားမ်ားကို အထင္ေသးေလ့ ရွိပါသတဲ့။ တစ္ေန႔ေသာအခါ၌ ထိုအေၾကာင္းကို သိထားေသာ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာသား ဦးပဥၨင္းငယ္ တစ္ပါး သည္ ထိုဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ အလည္ ေရာက္ ရွိလာခဲ့၏။ Read more about လြဲလုိက္ေလ ေမာင္ပဥၨင္းရယ္

ပူေဇာ္ထုိက္တဲ့ကံ ရွိပါတယ္

ငါးႏွစ္တာကာလ၏ ကုန္ဆံုးပံုလွ်င္ျမန္လွသည္ကို ငါးႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အိမ္/ေျမ ငွားရမ္းထားသူတို႔ အသိဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

တစ္ႏွစ္တာကာလ၏ ကုန္ဆံုးပံု လွ်င္ျမန္ လွသည္ကို ဆယ္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ ႀကိဳးစား ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားတို႔ အသိဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္ မည္။ Read more about ပူေဇာ္ထုိက္တဲ့ကံ ရွိပါတယ္