သေဘာလည္း ျမတ္ေစ၊ အေျပာလည္း တတ္ေစ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က- စကားေျပာသည့္အခါ အဂၤါ ေလးတန္ႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ေျပာဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သုဘာသိတသုတ္ သဂါထာဝဂၢ သံယုတ္ ပါဠိေတာ္၌ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ Read more about သေဘာလည္း ျမတ္ေစ၊ အေျပာလည္း တတ္ေစ

သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ၾကံဳက အက်ိဳးႀကီးလွ

လူတိုင္း၌ ဝါသနာတစ္မ်ိဳးစီ အနည္းဆံုးရွိ တတ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕က စာေပ၊ အခ်ိဳ႕က အႏုပညာ၊ အခ်ိဳ႕က အားကစား စသည္အားျဖင့္ မတူၾကေခ်။စာေပဝါသနာ ပါသူထဲမွာပင္ အခ်ိဳ႕စကားေျပ၊ အခ်ိဳ႕က ကဗ်ာ၊ အခ်ိဳ႕က သမိုင္း၊ အခ်ိဳ႕က သိပၸံ စသည္ ကြဲေသး၏။ အႏုပညာ ဝါသနာပါရာ၌လည္း အခ်ိဳ႕က အေရး၊ အခ်ိဳ႕က အတီးအမႈတ္၊ အခ်ိဳ႕က အဆို၊ အခ်ိဳ႕က အက စသည္ ကြဲေသး၏။ Read more about သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ၾကံဳက အက်ိဳးႀကီးလွ

ႀကီးပြားေရး လမ္းညႊန္

လူ႕ေလာက၌ မ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ တိုး တက္ႀကီးပြားခ်င္ၾက၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းအရသာ တိုးတက္ႀကီးပြားလိုေသာ အတိုင္းအတာ ကြာျခားခ်င္ ကြာျခားမည္။ တိုးတက္ ႀကီးပြားလိုေသာ ဆႏၵရွိပံုျခင္းကား အတူတူပင္ျဖစ္၏။ Read more about ႀကီးပြားေရး လမ္းညႊန္

စံျပျဖစ္ဖုိ႔ မာန္ခ်ပစ္စုိ႔

မာနမထားရွိသင့္ေၾကာင့္ႏွင့္ မာနထားရွိျခင္း ေၾကာင့္ အက်ိဳးဆုတ္ယုတ္တတ္ပံုတို႔ကို မကာရ ေလာပ မဃေဒဝလကၤာသစ္က်မ္းျပဳ အေက်ာ္ မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက မဃေဒဝလကၤာ သစ္၌ မ်ားစြာ ေရးစပ္ဆံုးမေတာ္မူထား၏။ မည္ သည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ ပညာဗဟုသုတရွိသူပင္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း သတိတရား ကင္းမဲ့စြာ မာန္မာနျဖင့္ ေျပာလြယ္ဆိုလြယ္ျဖစ္ခဲ့မူ ထိုပညာရွိ၏ အတတ္ ပညာသည္ ထိုပညာရွိကို သတ္သည္မည္၏။ ထို ပညာရွိအား မည္သည့္ အခမ္းအနား၊ လႊတ္ေတာ္၊ ရံုးမ်ားမွာမွ် အသံုးျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို လကၤာပိုဒ္ ၁၉၉ ၌ ဤသို႔ေရးစပ္ ဆံုးမေတာ္မူထား၏။ Read more about စံျပျဖစ္ဖုိ႔ မာန္ခ်ပစ္စုိ႔

ေသာကၿငိမ္းဖုိ႔ ေဒါသထိန္းစုိ႔

လူအမ်ားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အခက္ အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္တတ္ၾကရာ မိမိတစ္ေယာက္ တည္း ေျဖရွင္းရန္ မလြယ္ေသာအခက္အခဲကို ၿမိဳ သိပ္ထားရျပန္၊ ေဝဖန္တတ္သူ၊ မကူညီႏိုင္သူကို ဖြင့္ေျပာမိေတာ့လည္း ကိုယ့္အထုပ္ ကိုယ္ျဖည္၊ ကိုယ့္ေပါင္ကိုကိုယ္လွန္ေထာင္းဟူသကဲ့သို႔ အသေရ ပ်က္ရသည့္ဆိုးက်ိဳးက ပို၍ပင္ တိုးလာတတ္ေခ်၏။

ဤအခ်ိန္မ်ိဳး၌ အလိုအပ္ဆံုးအရာကား သူ ေတာ္ေကာင္း ပညာရွိမ်ားႏွင့္ ထိုသူတို႔၏ အားေပး စကား၊ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။ Read more about ေသာကၿငိမ္းဖုိ႔ ေဒါသထိန္းစုိ႔

ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီး၏ ေသနည္းလမ္းညႊန္

ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးသည္ သက္ေတာ္ (၆၈)ႏွစ္ အရြယ္၊ (ဘီစီ ၁၃၇)၌ အျပင္းအထန္ နာမက်န္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ တည္ထားဆဲျဖစ္ေသာ မဟာေစတီ ေတာ္ႀကီးသည္ အုတ္႐ိုးသာၿပီး၍ ထီးေတာ္တင္ျခင္း၊ အဂၤေတလိမ္းက်ံျခင္း ကိစၥမၿပီးစီးေသးေခ်။

ထိုအခါ မင္းႀကီးက မွဴးမတ္တို႔အား ဒီဃဝါပိ အရပ္၌ေနေသာ ညီေတာ္တိႆမင္းသားအားေခၚ ေစၿပီး ေစတီေတာ္ႀကီး ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ခိုင္း၏။ ညီေတာ္ တိႆသည္ အပ္ခ်ဳပ္သမား၊ ပန္းခ်ီဆရာ၊ ေတာင္းေရြသမားတို႔ကိုေခၚကာ ေစတီ ေတာ္ႀကီးကို သန္႔ျပန္႔သစ္လြင္ေသာ အဝတ္ျဖင့္ ပတ္ကာ ေဆးခ်ယ္ေစ၏။ ထီးေတာ္ကို ဝါးျဖင့္ျပဳကာ တင္ေစ၏။ ပဒုမၼာၾကာရြက္ျဖင့္ လဝန္းတို႔ကို လုပ္ေစ ၏။ ေညာင္ရြက္ဆည္းလည္းမ်ားလည္း အျမန္ဆံုး ျပဳလုပ္ခိုင္းၿပီး ေနာင္ေတာ္အား ေစတီေတာ္ႀကီး ၿပီးစီး ေၾကာင္း သံေတာ္ဦးတင္သည္။ Read more about ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီး၏ ေသနည္းလမ္းညႊန္

သဒၶမၼမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္

လူနာသည္ ဆရာ/ဆရာဝန္ စကားကို တိတိ က်က် ေလးစားလိုက္နာသင့္၏။ မိမိကို ကုသေပး ေသာ ဆရာ/ဆရာဝန္၏ စကားကိုမွ် မေလးစား မလိုက္နာေသာ လူနာအတြက္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္း ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေခ်။

TB ေရာဂါ Read more about သဒၶမၼမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္