ေရႊသကၤန္းကုသုိလ္

 

၂၀၁၇ ခု၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ဆရာဇင္ေယာ္နီဦးေဆာင္ေသာ အဘမင္း သိခၤ၏ တပည့္ပရိသတ္မ်ား စုေပါင္း၍ ၉ ႀကိမ္ ေျမာက္အျဖစ္ ပုပၸား-ပုဂံဘုရားဖူးထြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ပုပၸား-ပုဂံမွသည္ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ ေကာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦး၊ ေမြ ေတာ္ကကၠဴ၊ ထန္းဆမ္းဂူ၊ ပင္းတယ ေရႊဥမင္၊ ကံုလံု …စသည္မ်ားသို႔လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။ Read more about ေရႊသကၤန္းကုသုိလ္