ဝိညာဥ္ကလဲ့စား

အခ်ိန္ကာလကား ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေက်းရြာ ကာကြယ္ေရး တပ္ျဖစ္ေသာ ပ်ဴေစာထီးမ်ား ေခတ္စားတဲ့ေခတ္ ျဖစ္ပါသည္။ Read more about ဝိညာဥ္ကလဲ့စား

ထူးဆန္းေသာအိပ္မက္

အိပ္မက္ကို လူတိုင္း မက္ဖူးၾကပါသည္။ လူ မေျပာႏွင့္ တိရိစၦာန္ (ေခြး) မ်ားပင္ အိပ္မက္မက္ သည္ကိုေတြ႕ဖူးပါသည္။

အိပ္မက္ မက္တာပဲ အထူးအဆန္းလုပ္လို႔ ဟု ေဝဖန္ၾကလွ်င္ ခံရမည္ပင္။ Read more about ထူးဆန္းေသာအိပ္မက္