လာဘ္လာဘေတြ ေပါမ်ားရပါလုိ၏ …

 

ရွင္သီ၀လိကို ကုိးကြယ္ပူေဇာ္လွ်င္ အေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းတယ္၊ လာဘ္လာဘေပါမ်ားတယ္လုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ရွင္သီ၀လိဟာ လာဘ္လာဘဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ ရဟႏၱာတစ္ပါးျဖစ္တယ္လုိ႔ သိထားၾကတဲ့အားေလ်ာ္စြာ ရွင္သီ၀လိ ေတာင္းခဲ့တဲ့ ဆု၊ ျပဳခဲ့တဲ့ ကုသုိလ္ေတြနဲ႔အတူ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့အျပစ္၊ စံစားခဲ့ရတဲ့အက်ိဳး၊ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြကိုလည္း အျပည့္အစံု သိထားဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ယူဆၿပီး ရွင္သီ၀လိအေၾကာင္း ရွာေဖြ တင္ဆက္လုိက္ပါတယ္။ Read more about လာဘ္လာဘေတြ ေပါမ်ားရပါလုိ၏ …