နတ္မႀကိဳက္၍ ေျမြေပြးကိုက္ေသာ္လည္း

“ေဟ့ေကာင္ ကုလားထေတာ့။ ဝါးေတာ တက္ရေအာင္ … မင္းကလည္းကြာ ပ်င္းလိုက္ တာက လြန္ေရာ” Read more about နတ္မႀကိဳက္၍ ေျမြေပြးကိုက္ေသာ္လည္း