ဆန္းျပားေသာေရာဂါမ်ားအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္

ကြ်န္မတြင္ အသက္အရြယ္ အေတာ္ႀကီးရင့္ ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဖခင္ႀကီးရွိပါသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုတို႔၏ သဘာဝအတိုင္း ဖခင္ ႀကီးမွာ က်န္းမာေရး တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ခ်ဴခ်ာစ ျပဳလာ ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ယခင္က လြန္စြာ သန္မာဖ်တ္လတ္ခဲ့ေသာ ဖခင္ႀကီးမွာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ လူအိုႀကီးဘဝသို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ Read more about ဆန္းျပားေသာေရာဂါမ်ားအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္