မုန္႔ဟင္းခါးေရာင္းရေအာင္ …

 

တစ္ေန႔မွာ ကြ်န္ေတာ့္ဆီကို ေဒၚႀကီးခင္ဆို သူ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦး ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ သူ က ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အေမပါ။

ကြ်န္ေတာ္ ေဗဒင္ေဟာတယ္ဆိုတာကို သိ ေတာ့ ေရာက္လာခဲ့တာပါ။ ေဒၚႀကီးခင္က – Read more about မုန္႔ဟင္းခါးေရာင္းရေအာင္ …