ရာထူးေငြေၾကး ၾကာပန္းလွဴေစ

ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အတတ္ နိမိတ္၊ တေဘာင္၊ စနည္း၊ ဘေဝါ စသည္ျဖင့္ နိမိတ္ဆိုင္ရာမ်ားကို လြန္စြာ ယံုၾကည္တတ္ၾကေပ သည္။ ေရွးက လူႀကီးသူမအမ်ားစုသည္ တစ္ခုခု ဆိုလွ်င္ နိမိတ္ေကာက္ျခင္း၊ ေဗဒင္တြက္ျခင္း၊ ယၾတာေပးျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ Read more about ရာထူးေငြေၾကး ၾကာပန္းလွဴေစ

မုန္႔ဟင္းခါးေရာင္းရေအာင္ …

 

တစ္ေန႔မွာ ကြ်န္ေတာ့္ဆီကို ေဒၚႀကီးခင္ဆို သူ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦး ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ သူ က ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အေမပါ။

ကြ်န္ေတာ္ ေဗဒင္ေဟာတယ္ဆိုတာကို သိ ေတာ့ ေရာက္လာခဲ့တာပါ။ ေဒၚႀကီးခင္က – Read more about မုန္႔ဟင္းခါးေရာင္းရေအာင္ …