ေျမမထိ မုိးမထိရြာႏွင့္ ေမာင္းတီးသုိက္

စာေရးသူသည္ ဓမၼမိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ တရားဓမၼႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေကာင္း၊ ပရေလာကႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း စကားစျမည္ေျပာဆိုရာမွ ဦးေမာင္ေမာင္သည္ သူ၏ ထူးျခားေသာ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳတို႕ကို စာေရးသူအား ေျပာျပခဲ့ရာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေကာင္းသျဖင့္ စာဖတ္ သူမ်ားကို မွ်ေဝႏိုင္ရန္ ေဆာင္းပါးအျဖစ္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ Read more about ေျမမထိ မုိးမထိရြာႏွင့္ ေမာင္းတီးသုိက္

အလင္းနိမိတ္တန္ခုိးႏွင့္ ထူးျခားေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္ေထာင္ေက်ာင္း ေက်းရြာ အနီးတြင္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေအာင္ ေဗာဓိ ေျမဇင္းေတာရတရားရိပ္သာကား တိတ္ဆိတ္ ျငိမ္သက္လ်က္ရွိပါသည္။ လူသံသူသံလည္း မၾကား ရ၊ သြားလာ လႈပ္ရွားမႈလည္း မေတြ႕ရပါေခ်။ တရား ရိပ္သာ၏ အျပင္ဘက္မွၾကည့္ပါက မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ရွိမည္ဟု မထင္ရေလာက္ေအာင္ ျငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္လွပါသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။ တရားစခန္းတြင္ တရားထိုင္ေန ၾကေသာေယာဂီ ၂၆ ဦး ရွိပါသည္။ အဆိုပါေယာဂီ မ်ားထဲတြင္ သံဃာေတာ္ ေလးပါးႏွင့္ သီလရွင္ ဆရာ ေလး ႏွစ္ပါးတို႕သည္လည္း ရွိၾကပါသည္။ ေယာဂီ မ်ား တရားထိုင္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္မွာ ေန႔လယ္ ၁ နာရီျဖစ္သည့္အျပင္ စက္တင္ဘာလ ရာသီဥတု ပူျပင္းသည့္ ကာလျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ လည္း ထိုအခ်ိန္က ေယာဂီတစ္ဦးအျဖစ္ တရားစခန္း ဝင္ေရာက္ျပီး တရားအားထုတ္ေနသည့္ ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ ေယာဂီမ်ားသည္ ေန႕စဥ္ ေန႕လယ္ပိုင္း တြင္ (၁ နာရီမွ ၃ နာရီအထိ ဓမၼာရံုၾကီးတြင္ ႏွစ္နာရီ ၾကာ တရားထိုင္ရပါသည္။ တရားစခန္း၏ အစဥ္ အလာအတိုင္း ေယာဂီမ်ားတရားထိုင္ေနသည့္ အခ်ိန္ တြင္ တရားစခန္းမွာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လွပါ သည္။ တရားစခန္းတြင္ ေဝယ်ာဝစၥေဆာင္ရြက္ေန သူမ်ားပင္ ေယာဂီမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစ ရန္ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ သည္။ Read more about အလင္းနိမိတ္တန္ခုိးႏွင့္ ထူးျခားေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

ေျမမထိ၊ မုိးမထိရြာႏွင့္ ေမာင္းမတီးသုိက္

စာေရးသူသည္ ဓမၼမိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ တရားဓမၼႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေကာင္း၊ ပရေလာကႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စကား စျမည္ေျပာဆိုရာမွ ဦးေမာင္ေမာင္သည္ သူ၏ ထူး ျခားေသာ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳတို႕ကို စာေရးသူအား ေျပာျပခဲ့ရာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေကာင္းသျဖင့္ စာဖတ္ သူမ်ားကို မွ်ေဝႏိုင္ရန္ ေဆာင္းပါးအျဖစ္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာျပေသာ ဇာတ္လမ္းမွာ မဆံုးေသးပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇာတ္ လမ္းမွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွသျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ Read more about ေျမမထိ၊ မုိးမထိရြာႏွင့္ ေမာင္းမတီးသုိက္

ေဘာဂ၀တီ နဂါးျပည္သုိ႔

သံလ်င္ၿမိဳ႕မွ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕သို႔ ဆက္သြယ္ ထားေသာ ကားလမ္း၏ဝဲဘက္တြင္ ပ်ဥ္ေထာင္ ေက်ာင္းေက်းရြာ ရွိပါသည္။ ထိုေက်းရြာ၏ ေျမာက္ ဘက္ထိပ္တြင္ ေအာင္ေဗာဓိ ေျမဇင္းေတာရ ဓမၼ ရိပ္သာ ဟူေသာ တရားစခန္းေလးလည္း ရွိပါသည္။ အဆိုပါ တရားစခန္းေလးမွာ ကားလမ္းႏွင့္ အတန္ ငယ္ေဝးကြာသျဖင့္ ကားသံ၊ လူသံစသည့္ ဆူညံသံ မ်ား မၾကားရဘဲ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ျဖင့္ တရား အားထုတ္ႏိုင္ေသာ ေနရာေဒသေလးျဖစ္ပါသည္။ တရားစခန္းေလးမွာ မ်ားစြာက်ယ္ဝန္းလွျခင္းမရွိပါ။ တရားစခန္းဝင္ေသာ ေယာဂီမ်ားမွာလည္း အေရ အတြက္ မ်ားျပားျခင္း မရွိဘဲ တစ္ႀကိမ္ တရားစခန္း ဖြင့္လ်င္ ေယာဂီစုစုေပါင္းမွာ ၂၅ ဦး သို႔မဟုတ္ ၃၀ ဦးခန္႕သာ အမ်ားဆံုးရွိပါသည္။ တရားစခန္း ဝင္သည့္ ကာလသည္ ၄၅ ရက္ၾကာျမင့္သျဖင့္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ လူအမ်ားမဝင္ႏိုင္ၾကပါ။ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾကပါ။ စာေရးသူလည္း မိမိ အခ်ိန္ ေပးႏိုင္သည့္ ရက္တြင္မွ တရားစခန္းဝင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္မွသာ တရားစခန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျပီး တရားအား ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ Read more about ေဘာဂ၀တီ နဂါးျပည္သုိ႔