ေမဃ၀တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ အရဟံအပတ္တစ္သိန္း ဆင္းရဲၿငိမ္း က်င့္စဥ္ေတာ္

လင္းေရာင္တင္ အသက္သံုးဆယ္ေလာက္ တုန္းက သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကံႀကီးရပ္ကြက္မွာ ေနခဲ့ဖူးတယ္။ ကံႀကီးရပ္ကြက္နဲ႔ မလွမ္းမကမ္းမွာ သမာဓိ္ရပ္ကြက္ဆိုတာ ရွိတယ္။ သမာဓိရပ္ကြက္မွာ  က စာေရးဆရာ ေနာင္ဝင္းထြန္း (မံုရြာ)ေနတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ သူနဲ႔က ညီအစ္ကိုေတြလို ခင္ၾကတယ္။ သံေယာဇဥ္လဲ ရွိၾကတယ္။ တစ္ေန႔ စကားစပ္မိၿပီး သူက ေျပာလာတယ္။ Read more about ေမဃ၀တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ အရဟံအပတ္တစ္သိန္း ဆင္းရဲၿငိမ္း က်င့္စဥ္ေတာ္