ေနာက္ဆံုးၾကားနာ တရားလႊာ

ကုသိနာ႐ံုျပည္ရွိ မလႅာမင္းတို႔ ေပ်ာ္ေမာ ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကရာ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္သည္ ဥယ်ာဥ္တြင္း ၌ ထူးကဲစြာေပါက္ေသာ အင္ၾကင္းႏွစ္ပင္ၾကား၌ ေျမာက္အရပ္ကို ဦးေခါင္းျပဳကာခင္းထားခဲ့သည့္ ေညာင္ေစာင္းထက္ဝယ္ ဘုရားရွင္သည္ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္လွစြာျဖင့္ လဲေလ်ာင္းလ်က္ရွိေခ်သည္။ Read more about ေနာက္ဆံုးၾကားနာ တရားလႊာ

အျပစ္ျမင္စရာ မဟုတ္ပါ

ေလာကႀကီးကား သူ႕သဘာဝႏွင့္ သူ အေျပာင္းအလဲမရွိ။

ေျပာင္းလဲေနၾကသည္က မိမိတို႔ သာျဖစ္၏။ စိတ္အလိုမက်တိုင္း၊ အလုပ္ အကိုင္ အဆင္မေျပတိုင္း၊ မိမိတို႔ဘာသာ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳရေလတိုင္း အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ ေလာကႀကီးကိုပဲ အျပစ္ တင္တတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ အရြဲ႕ပင္ တိုက္ၾကေသး။

သည္ေတာ့ မည္သည့္ အက်ိဳး ဆက္ေတြ ျဖစ္လာၾကပါသနည္း။ ေလာက ႀကီးမွာေတာ့ ဘာမွ် မပ်က္မယြင္း။ အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္ရ သည္က ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈသာတည္း။ Read more about အျပစ္ျမင္စရာ မဟုတ္ပါ

ဘဝကုိေျပာင္လက္ေစေသာအရာ

ဘဝကိုေထာင္တက္၍ ေျပာင္လက္ေစေသာ အရာမွာ အျခားမဟုတ္။ အေတြ႕အႀကံဳပဲ ျဖစ္တယ္။

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေလေလ ဘဝအတြက္ တန္ဖိုးရွိေလေလပဲ ျဖစ္သည္။ အေတြ႕အႀကံဳသည္ အသိတရားမ်ား Read more about ဘဝကုိေျပာင္လက္ေစေသာအရာ