ေရႊလမ္း ေငြလမ္း ညႊန္လုိက္မယ္

မိမိ၏ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို တည္၍ (၇)ျဖင့္စားပါ။

(၆) ၾကြင္းသူမ်ားအတြက္

********************

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၀ ခု၊ ၁၂၈၇ ခု၊ ၁၂၉၄ ခု၊ ၁၃၀၁ ခု၊ ၁၃၀၈ ခု၊ ၁၃၁၅ ခု၊ ၁၃၂၂ ခု၊ ၁၃၂၉ ခု၊ ၁၃၃၆ ခု၊ ၁၃၄၃ ခု၊ ၁၃၅၀ ခု၊ ၁၃၅၇ ခု၊ ၁၃၆၄ ခု၊ ၁၃၇၁ ခု၊ ၁၃၇၈ ခု၊ ၁၃၈၅ ခု၊ ၁၃၉၂ ခု၊ ၁၄၉၉ ခု၊ ၁၄၀၆ ခု၊ ၁၄၁၃ ခု၊ ၁၄၂၀ ခု၊ ၁၄၂၇ ခု၊ ၁၄၃၄ ခု၊ ၁၄၄၁ ခု၊ ၁၄၄၈ ခု၊ ၁၄၅၅ခု၊ ၁၄၆၂ ခု၊ ၁၄၆၉ ခု၊ ၁၄၇၆ ခု၊ ၁၄၈၃ ခု၊ ၁၄၉၀ ခု၊ ၁၄၉၇ ခု၊ ၁၅၀၄ ခု၊ ၁၅၁၁ ခု၊ ၁၅၁၈ ခု၊ ၁၅၂၅ ခု၊ ၁၅၃၂ ခု၊ ၁၅၃၉ ခု၊ ၁၅၄၆ ခု၊ ၁၅၅၃ ခု၊ ၁၅၆၀ ခု၊ ၁၅၆၇ ခု၊ ၁၅၇၄ ခု၊ ၁၅၈၁ ခု ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ Read more about ေရႊလမ္း ေငြလမ္း ညႊန္လုိက္မယ္

မေနာမယေဟာစာတမ္း

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း မိတ္ေဆြတုိ႔ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … #ဇင္ေယာ္နီ #H_A_A #မေနာမယဂမၻ႓ီရဂ်ာနယ္              

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … #ဇင္ေယာ္နီ #H_A_A #မေနာမယဂမၻ႓ီရဂ်ာနယ္              

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … #ဇင္ေယာ္နီ #H_A_A #မေနာမယဂမၻ႓ီရဂ်ာနယ္              

႐ုိစီမေျပာျပတဲ့ ရန္ျငိဳးတစ္ေထာင္ ၿငိမ္းေအးေအာင္

တစ္ေန႔သ၌ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္း မႀကီး ဘူတာ႐ံုလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေအးရိပ္မြန္ ၁လမ္း ရွိ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဗဒင္လကၡဏာ ေဟာခန္းကေလးရွိ ရာသို႔ ႐ိုစီမဟူေသာ အူေၾကာင္ေၾကာင္ မိန္းကေလး တစ္ဦး ေရာက္ရွိလာခဲ့ေလ၏။

ထိုအခ်ိန္၌ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ခ်ဲလ္ဒင္း အန္ ဆိုက္ ကလိုပီးဒီးယား ဟုေခၚေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ စြယ္စံုက်မ္းဟူသည့္ အဂၤလိပ္စာအုပ္ထူႀကီးတစ္အုပ္ ကို ပိႆာခ်ိန္ႏွင့္ေရာင္းေသာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွ ေတြ႕ ၍ ဝယ္ယူလာကာ အသည္းအသန္ၾကည့္႐ႈေနေလ ၏။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အဂၤလိပ္စာအရာ၌ ႏံုဖ်င္းလွေသာ ေၾကာင့္ စာအုပ္ကို မဖတ္႐ႈႏိုင္ပါ။ အ႐ုပ္မ်ားစံုလင္လွ ေသာေၾကာင့္သာ စိတ္ဝင္စားစြာျဖင့္ ဟိုၾကည့္ဒီၾကည့္   ၾကည့္႐ႈေနျခင္း ျဖစ္ေလေတာ့၏။ ထိုအခ်ိန္၌ ႐ိုစီမ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္၏။

“ဂြတ္ဒ္ေမာနင္း မဂၤလာပါ ဆရာေရ” ဟု ၄င္းက အဂၤလိပ္တစ္ျခမ္း ျမန္မာတစ္ပိုင္း ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းကပင္ – Read more about ႐ုိစီမေျပာျပတဲ့ ရန္ျငိဳးတစ္ေထာင္ ၿငိမ္းေအးေအာင္

႐ိုစီမ ေျပာျပတဲ့ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ လူခ်စ္လူမ်ားေစေသာ အေဆာင္ေလးတစ္ခု

တစ္ေန႔သ၌ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းမႀကီး၊ ဘူတာ႐ံုလမ္းမွတ္တိုင္အနီး၊ ေအးရိပ္ မြန္ ၁ လမ္းရွိ ကြ်ႏု္ပ္၏ေဗဒင္လကၡဏာေဟာခန္း ကေလးရွိရာသို႔ ႐ိုစီမဟူေသာ အူေၾကာင္ေၾကာင္ က်ပ္မျပည့္သည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေရာက္ရွိလာခဲ့ ေလ၏။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ႐ိုစီမကို ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ၿပံဳး ရအခက္၊ မဲ့ရအခက္ႀကီး ျဖစ္သြားရေလ၏။ ႐ိုစီမ သည္ မ်က္ႏွာညာဘက္တစ္ျခမ္း၌ ျမန္မာသနပ္ခါး မ်ားကို ဖံုေနေအာင္လူးထား၏။ ပါးကြက္က်ားႀကီးကို လည္း ျမန္မာဆန္ဆန္ ကြက္ထားလိုက္ေသး၏။ ညာဘက္ျခမ္းရွိ ဆံပင္ကိုလည္း အုန္းဆီထည့္ကာ ၾကက္ေတာင္စည္းထားေလ၏။

မ်က္ႏွာဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္မူအေနာက္တိုင္း ျဖစ္ မိတ္ကပ္မ်ားကို ျ Read more about ႐ိုစီမ ေျပာျပတဲ့ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ လူခ်စ္လူမ်ားေစေသာ အေဆာင္ေလးတစ္ခု

႐ုိစီမေျပာျပတဲ့ လုိလွ်င္ၾကံဆ ဂမၻီရ

တစ္ေန႔သ၌ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း မႀကီး၊ ဘူတာ႐ံုလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေအးရိပ္မြန္ ၁ လမ္းရွိ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဗဒင္လကၡဏာေဟာခန္းကေလး ရွိရာသို႔ စာပို႔သမားေလးတစ္ဦးသည္ စက္ဘီး တစ္စီးကို တေခ်ာက္ေခ်ာက္နင္းလ်က္ ေရာက္ရွိ လာေလ၏။

၄င္းစာပို႔သမားေလးက ကြ်ႏု္ပ္အား စာ သံုး ေစာင္ထုတ္၍ ေပး၏။ ကြ်ႏု္ပ္လည္း ၄င္းအားေခတၲ အေမာေျပ ထိုင္ေစၿပီးလွ်င္ လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ တိုက္ရေလ၏။ ၄င္းျပန္သြားေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္သည္ စာမ်ားကို ေဖာက္၍ဖတ္ၾကည့္၏။ ႏွစ္ေစာင္မွာ နယ္ မွ ကြ်ႏု္ပ္၏ ပရိသတ္မ်ားက ေရးသားလိုက္ေသာ စာမ်ားျဖစ္၏။ Read more about ႐ုိစီမေျပာျပတဲ့ လုိလွ်င္ၾကံဆ ဂမၻီရ