စားေသာက္ဆုိင္ေတြမွာ မသံုးသင့္တ့ဲအေရာင္

ကြ်ႏု္ပ္တြင္ လြန္စြာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္း ေသာ အိမ္နီးခ်င္းသံုးဦး ရွိေလ၏။ ၄င္းအိမ္နီးခ်င္း မ်ားမွာ မူလတန္းအရြယ္ ေက်ာင္းသားငယ္ေလးမ်ား သာ ျဖစ္ၾကေလ၏။

၄င္းတို႔သည္ ညေနေက်ာင္းဆင္းၿပီဆိုလွ်င္ လြယ္အိတ္မ်ားကို အိမ္၌ထားကာ ကြ်ႏု္ပ္ထံသို႔ အ ေျပးကေလး ေရာက္လာတတ္ၾကစၿမဲ ျဖစ္၏။ ကြ်ႏု္ပ္ က ၄င္းတို႔အား မုန္႔ပဲသြားေရးစာမ်ား အဆာေျပ ေကြ်းရ၏။ ၄င္းတို႔ သိလို၍ ေမးျမန္းလာသမွ်မ်ား ကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္ ေျဖၾကားေပးရ၏။ တစ္ခါ တရံတြင္လည္း ကြ်ႏု္ပ္ကပင္ ၄င္းတို႔အား မွတ္သား သင့္ မွတ္သားရာမ်ားကို ေျပာျပရသည္မ်ားလည္း ရွိေလ၏။

၄င္းတို႔သံုးဦးတြင္ မိေရႊပုဟူေသာ ပိန္ေသး ေသးသူငယ္မေလးသည္ အရာရာကို စူးစမ္းစပ္စု ေလ့လာတတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္က စပ္စပ္စုစု မိေရႊပုဟု ခ်စ္စႏိုး ေခၚေလ့ရွိေလ၏။ Read more about စားေသာက္ဆုိင္ေတြမွာ မသံုးသင့္တ့ဲအေရာင္

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … #ဇင္ေယာ္နီ #H_A_A #မေနာမယဂမ႓ီၻရဂ်ာနယ္                  

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … ဇင္ေယာ္နီ #H_A_A #မေနာမယဂမၻ႓ီရဂ်ာနယ္          

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း (31.1.2018 to 6.2.2018)

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ  ၆ ရက္ေန႔အထိ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုး အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ ….   #ဇင္ေယာ္နီ #H_A_A              

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း (24-1-2018 to 31-1-2017) update

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုး အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ ….   #ဇင္ေယာ္နီ #H_A_A              

ေရႊလမ္းေငြလမ္းလမ္းညႊန္လုိက္မယ္

 

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၆ ခု၊ ၁၂၈၃ ခု၊ ၁၂၉၀ ခု၊ ၁၂၉၇ ခု၊ ၁၃၀၄ ခု၊ ၁၃၁၁ ခု၊ ၁၃၁၈ ခု၊ ၁၃၂၅ ခု၊ ၁၃၃၂ ခု၊ ၁၃၃၉ ခု၊ ၁၃၄၆ ခု၊ ၁၃၅၃ ခု၊ ၁၃၆၀ ခု၊ ၁၃၆၇ ခု၊ ၁၃၇၄ ခု၊ ၁၃၈၁ ခု၊ ၁၃၈၈ ခု၊ ၁၄၉၅ ခု၊ ၁၄၀၂ ခု၊ ၁၄၀၉ ခု၊ ၁၄၁၆ ခု၊ ၁၄၂၃ ခု၊ ၁၄၃၀ ခု၊ ၁၄၃၇ ခု၊ ၁၄၄၄ ခု၊ ၁၄၅၁ ခု၊ ၁၄၅၈ ခု၊ ၁၄၆၅ ခု၊ ၁၄၇၂ ခု၊ ၁၄၇၉ ခု၊ ၁၄၈၆ ခု၊ ၁၄၉၃ ခု၊ ၁၅၀ဝ ခု၊ ၁၅၀၇ ခု၊ ၁၅၁၄ ခု၊ ၁၅၂၁ ခု၊ ၁၅၂၈ ခု၊ ၁၅၃၅ ခု၊ ၁၅၄၂ ခု၊ ၁၅၄၉ ခု၊ ၁၅၅၆ ခု၊ ၁၅၆၃ ခု၊ ၁၅၇၀ ခုမ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

Read more about ေရႊလမ္းေငြလမ္းလမ္းညႊန္လုိက္မယ္

တစ္ပတ္စာ မေနာယေဟာစာတမ္း

တစ္ပတ္စာ မေနာယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔အထိပါ။ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုး အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …. #ဇင္ေယာ္နီ #H_A_A   တစ္ပတ္စာ မေနာယေဟာစာတမ္း                

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ Read more about တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

႐ိုစီမေျပာျပတဲ့ ၀မ္းသာလြန္း၍ မ်က္ရည္လည္

 

တစ္ခုေသာ တနလၤာေန႔တစ္ေန႔တြင္ျဖစ္၏။ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဗဒင္လကၡဏာ ေဟာခန္းက ေလးရွိရာသို႔ ႐ိုစီမဟူေသာ အူေၾကာင္ေၾကာင္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေရာက္ရွိလာေလ၏။

ထိုေန႔မွာ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဟာခန္းပိတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဂ်ာနယ္မဂၢဇင္းမ်ား အတြက္ စာမူမ်ားေရးသားရန္ ျပင္ဆင္ေနေလ၏။ ႐ိုစီမသည္ ကြ်ႏု္ပ္အား ဝမ္းသာအားရႏႈတ္ဆက္၏။  ကြ်ႏု္ပ္ကမူ ဘာတစ္ခြန္းမွ် ခြန္းတံု႔မျပန္ဘဲ စာအုပ္ထူ ႀကီးတစ္အုပ္ကိုသာ သဲႀကီးမဲႀကီး ဖတ္ေနမိ၏။  ႐ိုစီမ သည္ ကြ်ႏု္ပ္အနီးသို႔ ပို၍တိုးကပ္ကာ “ဆရာ”ဟု ေခၚလိုက္ျပန္၏။ ကြ်ႏု္ပ္က မၾကားေယာင္ျပဳ၍ေန၏။ Read more about ႐ိုစီမေျပာျပတဲ့ ၀မ္းသာလြန္း၍ မ်က္ရည္လည္

ေျခေထာက္က်ဥ္တာ အျမန္ေပ်ာက္တဲ့နည္း

ညေနေစာင္းတစ္ခု၌ ကြ်ႏု္ပ္၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မိေရႊပု၊ တာတီးႏွင့္ ဘုတ္ဆံုမဟူေသာ အသက္ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္၊ ခုနစ္ႏွစ္ခန္႔အရြယ္ က ေလးငယ္သံုးဦးတို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္ထံသို႔ အေျပးကေလး ေရာက္လာၾကေလ၏။ Read more about ေျခေထာက္က်ဥ္တာ အျမန္ေပ်ာက္တဲ့နည္း