ေဘးအိမ္က ရန္လုပ္ေနလုိ႔ပါ

“ဟဲလို …ဒီဖုန္းက ဘယ္ကိုေရာက္ေနတာ ပါလဲရွင္ …”

“ဗ်ာ …” Read more about ေဘးအိမ္က ရန္လုပ္ေနလုိ႔ပါ

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း
Read more about တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔အထိ Read more about မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ
Read more about တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဘယ္လုိအိမ္မ်ဳိးနဲ႔ ေနရမလဲ

ကြ်ႏု္ပ္၏ အဘိုးတစ္ဦးသည္ ကုန္ထမ္းေသာ အလုပ္ျဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ အသက္ေမြးရေလ၏။ သို႔ရာတြင္ ၄င္း၏အိမ္ကေလးမွာမူ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အေတာ္ကေလး တန္ဖိုးႀကီးေလ၏။ အေမြရထားေသာ အိမ္ကေလးျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ထိုအိမ္ကေလး ကို မထုခြဲရက္ဘဲ အဆင္းရဲခံကာ ေနထိုင္ခဲ့ေလ၏။ Read more about ဘယ္လုိအိမ္မ်ဳိးနဲ႔ ေနရမလဲ

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွ ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … ဇင္ေယာ္နီ              

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ

#H_A_A
#မေနာမယဂမၻီရဂ်ာနယ္

Read more about တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း