ဆြမ္းေတာ္စြန္႔စာကို စားအပ္၊ မစားအပ္

 

ၿပီးခဲ့ေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလ ျပည့္ေန႔က ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္မသည္ ဘုရားရွင္အား ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊   ဆီမီးမ်ား လွဴဒါန္းရန္ ျပင္ဆင္ ေနခ်ိန္ျဖစ္ေလသည္။

ထိုတန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ သည္ အဘမင္းသိခၤ ရွိစဥ္ကတည္းက က်င္းပခဲ့သည့္ ေဆးေပါင္းခပြဲေတာ္ကို ဆရာဇင္ေယာ္နီ ဦးေဆာင္လ်က္ ေရႊေပၚ ကြ်န္းေက်ာင္းရွိ အဘမင္းသိခၤ တန္ေဆာင္းတြင္ က်င္းပရန္ အေျပးအလႊား အလုပ္မ်ားေနၾကခ်ိန္ ျဖစ္ေလသည္။ Read more about ဆြမ္းေတာ္စြန္႔စာကို စားအပ္၊ မစားအပ္

မအပ္ေသာ သကၤန္းအေရာင္မ်ား

ကြ်န္မသည္ သမီးအား ေျပာျပ ေနေသာ သကၤန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားအား အဆံုးသတ္ေတာ့ မည္ဟု စိတ္ကူးထားခဲ့ေလသည္။ သကၤန္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတ အေထြေထြ အား အတန္သင့္ သိခြင့္ရရွိသြားၿပီျဖစ္ ေသာ သမီး၏ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ သကၤန္းအေရာင္အျဖစ္ မအပ္ေသာ အ ေရာင္(၆)မ်ိဳးအေၾကာင္းအား ဤသို႔ ဆက္ ၍ရွင္းျပရေလသည္။ Read more about မအပ္ေသာ သကၤန္းအေရာင္မ်ား

တေဘာင္ဆိုသည္မွာဘာလဲ

တေဘာင္ဆိုသည္မွာ ေရွးအခါကပညာရွိမႉးမတ္မ်ား သည္ရွင္ဘုရင္မ်ား ထင္ရာ မစိုင္းမိေစရန္ Read more about တေဘာင္ဆိုသည္မွာဘာလဲ

ၾကာပန္းအတြင္းမွ ပရိကၡရာရွစ္ပါး

ၾကာပန္းအတြင္းမွ ပရိကၡရာရွစ္ပါး
ဇင္လဲ့ရည္ႏြယ္
**********
ဘုရားရွင္မ်ား သံုးေဆာင္ေတာ္မူ ရန္ တန္ခိုးေတာ္အလ်ာက္ ၾကာပန္းတြင္း မွရရွိအပ္ေသာ ပရိကၡရာရွစ္ပါးအေၾကာင္း အား ေျပာျပေနသည့္ ကြ်န္မ၏စကားမ်ား အား သမီးသည္ အံ့ဩျခင္းမ်ားျဖင့္ နား ေထာင္လ်က္ရွိေလသည္။ ထို႔ေနာက္ သမီး၏ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပရိကၡရာ ရွစ္ပါးအေၾကာင္းကို ဤသို႔ေျပာျပရေလ သည္။

Read more about ၾကာပန္းအတြင္းမွ ပရိကၡရာရွစ္ပါး