အပါယ္မက်ရေလေအာင္

အပါယ္ေလးဘံုဆိုတာ အင္မတန္ ေၾကာက္ စရာေကာင္းတဲ့ေနရာတစ္ခုပါ။
ကြ်န္မတို႔ လူသားေတြဟာ ကိုယ္ရေနတဲ့လူ႕ ဘဝမွာ ေကာင္းေသာအက်င့္၊ ေကာင္းေသာ အၾကံ ေတြနဲ႔အတူ အကုသိုလ္ကင္းတဲ့ ဘဝရွင္သန္ေနထိုင္ ျခင္းေတြ ရယူၿပီး အပါယ္မက်ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ဧကန္မုခ်ပါပဲ။
ငရဲ၊ တိရစၦာန္၊ ၿပိတၲာ၊ အသူရကာယ္ဘံု ဆိုတဲ့ အဲဒီအပါယ္ေလးဘံုကို ေရာက္သြားတဲ့သူတိုင္း ဟာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကို လုပ္ႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ Read more about အပါယ္မက်ရေလေအာင္