နဂါးခံတြင္း မသက္ဆင္းႏွင့္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔တြင္ မိမိတို႔ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ အသံုးဝင္ေသာ ေရွး ေဟာင္း ျမန္မာ့ ေလာကီပညာရပ္မ်ားစြာအနက္ နဂါး ဦးေခါင္းလွည့္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ နက္နဲ ေသာ အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ယခုတင္ျပေပးလိုသည္မွာ ထိုနဂါးဦးေခါင္း လွည့္ျခင္းအေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ မိုးေကာင္းတိုက္ ကန္ဦး ဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တပည့္ရင္း ဘဒၵႏၱ ေကာသလႅ ေထရ္ စီရင္ေရးသားအပ္ေသာ ကန္ဦးမူသဗၺမဂၤလာ အခါေပးက်မ္းတြင္ –   Read more about နဂါးခံတြင္း မသက္ဆင္းႏွင့္

ျပႆဒါးရက္ဆုိသည္မွာ

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕တြင္ မိမိတို႕ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ အသံုးဝင္ေသာ ေရွး ေဟာင္း ျမန္မာ့ေလာကီပညာရပ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ေရွးျမန္မာ ေလာကီပညာရွင္ႀကီးမ်ားက အေလးထား အသံုးျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ တိမ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးနီးျဖစ္ေနေသာ ပညာရပ္ ေပါင္း မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အင္း ပညာ၊ အဂၢိရတ္ပညာ၊ ေဗဒင္ပညာႏွင့္ ေလာကီ ပညာရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ေလာကီပညာရပ္မ်ားတြင္လည္း ျပကၡဒိန္ေရးဆြဲသည့္ ပညာရပ္သည္ ခက္ခဲနက္နဲ သည့္ ပညာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ ျပကၡဒိန္ ေရးဆြဲ ရာတြင္ ရက္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အၿမိတၲစုတ္ ရက္၊ ရက္ရာဇာရက္မ်ားရွိသကဲ့သို႕ မေကာင္းေသာ ရက္ဆိုးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဝါရမိတၲဳငယ္ရက္၊ ဝါရမိတၲဳ ႀကီးရက္၊ ျပႆဒါးရက္၊ သမားညိဳရက္၊ သမားျဖဴ ရက္၊ ရက္ယုတ္မာရက္၊ ရွမ္းရက္၊ မဟာရက္ၾကမ္း ရက္၊ ရက္ပုပ္ရက္၊ […]