စိႏၱာမုနိ မႏၱာန္ေတာ္

အဘိုး နာဂလိုဏ္ဂူဆရာေတာ္ဘုရားျကီး သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဉ္က ကြ်နု္ပ္ေမးေလွ်ာက္ဖူး တာ ရွိပါတယ္ Read more about စိႏၱာမုနိ မႏၱာန္ေတာ္