ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကင္းရြာမွ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး၏အုတ္ဂူ

 

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၌ သံဃာေတာ္အပါး ၁၈çဝ၀ဝ ဘုရားအေနကဇာတင္ပြဲတြင္ ဆြမ္းခ်က္ရန္ တာဝန္ကို ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြ ေရႊအုန္းပင္ထမင္း ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးဝင္းျမင့္က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါ တယ္။

ကြ်န္ေတာ္ ဦးဝင္းျမင့္ တည္းခိုေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း သံဃာနာယက ေက်ာင္းသို႔ တစ္ရက္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ ဦးဝင္းျမင့္က ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ကင္းရြာတြင္ ေရွးေဟာင္း ေစတီ ႏွစ္ဆူကို ျပဳျပင္ေနေၾကာင္း၊ မၾကာမီ ဌာပနာသြင္း မဂၤလာျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေလာင္းမင္းတရား ႀကီး ဦးေအာင္ေဇယ် ကြယ္လြန္စဥ္က အေလာင္းကို မပုတ္မသိုးေစရန္ အူအသည္းေတြကို ထုတ္ၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံ ခဲ့တဲ့ ဂူလည္း ေတြ႕ထားေၾကာင္း၊ ဘုရားႏွစ္ဆူမွာ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးရဲ႕ အုတ္ဂူအနီးမွာရွိေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုလည္း ေရႊဘိုအဆက္အေနျဖင့္ ဘုရား ေစတီႏွစ္ဆူ ဌာပနာပိတ္ပြဲသို႔  ၾကြေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ၾကား ပါတယ္။ Read more about ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကင္းရြာမွ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး၏အုတ္ဂူ