သရဏဂံု – သမၺဳေဒၶအစြမ္းျဖင့္ အသက္ေဘးမွ ကင္းေဝးသူ

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္ေလာင္းျမို့နယ္၊ သေျပကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ရြာျကီးေက်းရြာတြင္

အသက္(၆ဝ)ေက်ာ္ အဘြားေဒၚညိုဝိုင္းဟူ၍ရွိပါသည္။ ေျမးျဖစ္သူ ေမာင္ထက္ပိုင္ဦးနွင့္ အတူေနထိုင္ ကာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး ျခင္း၊ အားလပ္ခ်ိန္တိုင္းတြင္ ဘုရားရိပ္တရားရိပ္ကို ခိုလံႈကာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ အဘြားေဒၚညိုဝိုင္း၏ ကိုယ္ေတြ့ေျပာျပခ်က္ေလးကို မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားအပ္ပါသည္။ Read more about သရဏဂံု – သမၺဳေဒၶအစြမ္းျဖင့္ အသက္ေဘးမွ ကင္းေဝးသူ