၀ဋ္ေၾကြး၊ ကံေၾကြး

ကြ်ႏု္ပ္ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဘုရားသြား လွဴ စဥ္က အသြားေရာအျပန္ပါ တရားတစ္ပုဒ္ကို နာရင္း သြားျဖစ္ပါတယ္။ တရားမွာ နာလိုက္ရတာက ဆရာ ေတာ္ႀကီးရဲ႕ ဘဝအေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး တရားေဟာစဥ္ ကာလမွာ ဝိပႆနာအလုပ္ကို လုပ္ေနေသာ္လည္း ရဟန္းဘဝ မေရာက္ခင္က ပေယာဂကုဖူးေၾကာင္း။ ေနာက္လူသားတို႔၏ ၀ဋ္ေၾကြးကံေၾကြးကို ေျပေပ်ာက္ ေအာင္(တစ္နည္း) ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ခုနစ္ရက္ သားသမီးကို ကယ္တင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္းတို႔ကို နားၾကားမွတ္သားလိုက္ရပါတယ္။ အဲဒိေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္စိတ္ထဲမွာ ပေယာဂကုသ ခံယူဖို႔ ကြ်ႏု္ပ္ဆီေရာက္လာၾကသူ တခ်ိဳ႕မွာ ပေယာဂ ပညာစက္မ်ား ကုန္သြားေအာင္ကုသလိုက္ႏိုင္ေသာ္ လည္း သူတို႔ ခံစားေနရတာေတြက ကုန္စင္ေအာင္ မေပ်ာက္ႏိုင္ဘဲ အနည္းနဲ႔အမ်ား က်န္ေနတတ္သူ ေတြလည္း ရွိေနဖူးပါတယ္။ သူတို႔ကို ထပ္တလဲလဲ ကုေပးေပမယ့္ မေပ်ာက္သလို ခံစားေနရတာလည္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။ […]

ပညာဗူးဆိုတာ မသိဘဲလည္း ေရာက္တတ္တယ္။

တစ္ေန႔ မၾကာခဏ လာေနက် မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ေရာက္လာပါတယ္။ အဲဒီေန႔က ဧည့္ သည္လည္း မ်ားေနတာေၾကာင့္ မိန္းကေလး ထိုင္ ေစာင့္ေနရပါတယ္။ ေရွ႕မွာ ဦးဆံုး စစ္ေဆးမိသူ ကလည္း ကြ်ႏု္ပ္ဆီ မၾကာခဏ လာေနၾကျဖစ္ၿပီး ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကြ်ႏု္ပ္ဆီမွာ လုပ္ေနသူ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ေတာ့ သူမကိုယ္တိုင္ မလာႏိုင္တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ေရာက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ သူမကိုယ္တိုင္ လာေနစဥ္က ေရာက္တိုင္းလည္း စစ္ေဆးေပးေနတာမို႔ သူမမွာ သူမ်ားအတိုက္ ရွိမေနတတ္ပါဘူး။

ခုမွ အခက္အခဲရွိေနလို႔ သူမကိုယ္တိုင္ မလာ ႏိုင္တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားကို လႊတ္လိုက္ေၾကာင္း၊ သူမကို လူလံုးျပေနေၾကာင္း၊ အနံ႔ေပးေၾကာင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေနသူ အမွန္ရွိေနေၾကာင္း၊ သူမ အသိစိတ္ မွာ ခံစားေနရေၾကာင္းနဲ႔ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ သူမ —– ဆီကို သြားခဲ့မိေၾကာင္း။ အဲဒိလို သြားခဲ့တုန္းက —— က သူမကို သူမ်ားအတိုက္ မိလိမ့္မယ္၊ ျပန္လာခဲ့ဖို႔ ေျပာထားေၾကာင္း စတာ ေတြကို ၾေ်ေါန ပို႔ၿပီး လႊတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဆံုးလူ(အဂၤါသမီး)ကို စစ္ေဆး ၾကည့္လိုက္ ေတာ့ သူမမွာ ပညာစက္ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ Read more about ပညာဗူးဆိုတာ မသိဘဲလည္း ေရာက္တတ္တယ္။