ခ်စ္၍ကြမ္းယာလာလာေကၽြးတဲ့ သရဲမေလး

စာေရးသူငယ္စဥ္က ဧရာဝတီတိုင္း ဧရာ ဝတီ ျမစ္ကမ္းေဘးက ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ကို ဖခင္ျဖစ္သူ ေျပာင္းေရႊ႕၍ လိုက္ပါသြားခဲ့ပါသည္။ ျမစ္ဆိပ္ႏွင့္ လည္းနီး၊ ေဆး႐ံုနဲ႔လည္းနီးသည့္ ေနျခည္ေျမာက္  အရပ္မွာ ေနခဲ့ပါတယ္။ တိုက္ခံပ်ဥ္ေထာင္အိမ္အႀကီး ႀကီးမွာ ေရွ႕တစ္ျခမ္း႐ံုး။ ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ အေပၚထပ္ လူေနပါတယ္။

သည္အိမ္ႀကီးက သရဲေျခာက္တဲ့အိမ္ႀကီးဟု နာမည္ႀကီးပါသည္။ မူလအိမ္ရွင္က သေဘၤာဆိပ္  မွာလည္း ေနာက္တစ္အိမ္ရွိ၍ ေျပာင္းသြားပါသည္။ Read more about ခ်စ္၍ကြမ္းယာလာလာေကၽြးတဲ့ သရဲမေလး